Kvalita

Práca súvisiaca s kvalitou a životným prostredím je pre naše aktivity veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu sme certifikovaní podľa ISO 9001, IATF 16949 a ISO 14001. Lesjöfors má prebiehajúci program monitorovania a zlepšovania našich procesov z pohľadu životného prostredia.

Naša filozofia

V našej spoločnosti sa držíme našich tradícií. Skúsenosti sú základom nových poznatkov a hnacou silou za všetkým pokrokom. Vedomosti a zručnosti sa nemôžu nikdy vyčerpať, len zdokonaľovať. Vedomosti vždy vedú k novým poznatkom. Sme odborníci na technológiu pružín, razených a pásových komponentov. Lesjöfors pôsobí v týchto oblastiach už značný počet rokov a naším cieľom je udržať si vedúce postavenie na trhu.

Naše hlavné vlastnosti, vďaka ktorým sme lídrom na trhu, sú:

 • Vysoká kvalifikovanosť
 • Vynikajúci zákaznícky servis
 • Nákladovo efektívna výroba

Politika kvality a životného prostredia

Našou ambíciou je vždy poskytovať výrobky a služby najvyššej kvality s čo najmenším vplyvom na životné prostredie.

Aby sme to mohli dosiahnuť:

 • neustále sledujeme, skúmame a prehodnocujeme naše systémy a stanovujeme ciele
 • zvažujeme a vyhodnocujeme kvalitatívne a environmentálne aspekty v procesoch, ktoré môžeme ovplyvniť
 • neustále zavádzame zlepšenia na všetkých úrovniach v našom podnikaní
 • prijímame opatrenia na predchádzanie chybám a nedostatkom
 • zabezpečujeme, aby naše podnikanie vždy bolo v súlade so súčasnými právnymi predpismi a požiadavkami
 • pravidelne rozširujeme odborné znalosti, povedomie a porozumenie medzi našimi zamestnancami

Udržateľnosť

Naše Normy správania sa zameriavajú na tri oblasti: ľudia a spoločnosť, životné prostredie a etika. Zaoberajú sa naším prístupom k dodávateľom, ku kvalite a zodpovednosti za výrobky. Tieto normy načrtávajú naše úsilie o vytvorenie udržateľného hodnotového reťazca. Zatiaľ čo samotné normy poskytujú podporu, stávajú sa skutočnými a majú vplyv, keď sa uplatňujú v našich každodenných činnostiach.

Udržateľnosť vytvára obchodné príležitosti. Pre Lesjöfors AB je samozrejmé spojenie medzi úspešnými obchodnými operáciami a podnikovou sociálnou zodpovednosťou. Okrem prispievania k lepšiemu svetu vytvára naša práca v oblasti udržateľnosti nové obchodné príležitosti, znižuje náklady, znižuje riziko a umožňuje nám splniť požiadavky a očakávania zainteresovaných strán v rámci skupiny aj mimo nej.

Naša práca sa zameriava na štyri cieľové oblasti:

 • Stabilná etika podnikania so sociálnou angažovanosťou
 • Efektívnejšie využívanie zdrojov
 • Znížený vplyv na klímu
 • Bezpečné a stimulujúce pracovné prostredie
 • Inovácie s ohľadom na udržateľnosť

Na stiahnutie