Presētie izstrādājumi

Presētajiem izstrādājumiem ir dažādas funkcionālās īpašības. Dažiem presētajiem izstrādājumiem ir jābūt pēc iespējas stingrākiem, savukārt citi pilda estētisko vai vizuālo funkciju. Arī komponenti, kuriem ir ļoti vienkārša atsperu funkcija un kas ir paredzēti vienam konkrētam mērķim, tiek klasificēti kā presētie izstrādājumi.

Tehniskā informācija par presētajiem izstrādājumiem

Presētie izstrādājumi nav viendabīga komponentu grupa, un tos nevar raksturot ar konkrētām funkcionālām īpašībām.

Daži presētie izstrādājumi ir slodzi nesoši komponenti, kas ir veidoti pēc iespējas nekustīgāki. Citiem komponentiem tā vietā ir estētiska vai vizuāla funkcija, piemēram, elektronisko ierīču vākiem vai pārsegiem. Komponenti, kuri pilda ļoti vienkāršu atsperes funkciju un tiek izmantoti tikai vienu reizi, parasti tiek klasificēti kā presētie izstrādājumi. Pie tiem pieskaita, piemēram, skavas kabeļu stiprināšanai, bukses, ko notur radiālais spēks, lai tās nostiprinātu kādā atverē, vai spriegošanas paplāksnes bultskrūvēm.

Presētie izstrādājumi bieži vien tiek izgatavoti no taisnstūrveida šķērsgriezuma materiāla sloksnes vai loksnes formā, taču tie var būt veidoti arī no stieples. Praktiski iespējams ražot visu, ko var izgatavot no sloksnes vai stieples, veicot tādas pamata ražošanas darbības, kā griešanu un liekšanu. Veicot ražošanu mazākos apjomos, ikviena nepieciešamā griešanas un liekšanas darbība tiek veikta kā atsevišķs process, savukārt lielākiem ražošanas apjomiem visas nepieciešamās griešanas un liekšanas darbības ir vai nu integrētas vienā progresīvā iekārtā, vai arī veiktas, izmantojot vairāku pakāpju griešanas un liekšanas iekārtas.

Štancētie un lokšņu komponenti

Pastāvīgi paplašinām savu štancēto un lokšņu komponentu klāstu. Mūsu galvenās konkurences priekšrocības ir spēcīga tehniskā kompetence, nozarē atzītu štanču izstrāde, efektīva ražošana un profesionāla klientu apkalpošana.

Nodrošinām lokšņu tērauda komponentu projektēšanu, izstrādi un ražošanu. Ņemot vērā plašo tehnoloģiju klāstu, vienmēr iespējams izvēlēties attiecīgajam gadījumam vispiemērotākās ražošanas tehnoloģijas neatkarīgi no tā, vai nepieciešams izgatavot 10 vai 10 miljonus komponentu. Strādājam ar dažādiem materiāliem, kuru biezums ir no 0,05 mm līdz 5 mm.

Štancētie un lokšņu komponenti tiek izgatavoti Zviedrijā, Ķīnā, Latvijā, Apvienotajā Karalistē un Dānijā. Mums ir būtiski iesaistīties klienta projektā jau tā izstrādes posmā. Iesaistoties projektā jau tā sākuma posmos, spējam ietekmēt klienta lēmumus attiecībā uz kvalitāti, optimizēt funkcijas, kā arī palīdzēt ietaupīt izmaksas.

Atbalsts dizaina jomā

Štancēto komponentu gadījumā visbūtiskākie lēmumi tiek pieņemti projekta sākuma posmā. Detalizēts dizains, tostarp atbilstošā materiāla un virsmas apstrādes metodes izvēle, būtiski ietekmē gan ražošanas cenu, gan kvalitāti.

 

Lesjöfors ir nepieciešamās zināšanas un pieredze saistībā ar atsperu materiāliem un to īpašībām. Tāpat mums ir plaša pieredze un zināšanas par to, kā ir projektējams un izgatavojams aprīkojums štancēto izstrādājumu ražošanai.

Atsperu prototipi un paraugi

Jaunā produkta izstrādes posmā izgatavojam atsperu prototipus un tehniskos paraugus, sadarbojoties ar saviem klientiem. Tādējādi tiek garantēts, ka klientam tiek sniegts kvalitatīvs un tā prasībām atbilstošs izstrādājums. Lesjöfors īsā laikā spēj izgatavot nelielas štancēto un lokšņu komponentu partijas, kas kalpo kā atsperu tehniskie paraugi vai prototipi. Šis darbs tiek veikts mūsu ražošanas nodaļā, izmantojot stancēšanas iekārtas, veicot griešanu ar lāzeru un ūdens strūklu un pielietojot elektroerozijas u.c. metodes.

Specializētais un štancēšanas aprīkojums

Izstrādājam specializēto aprīkojumu atkarībā no attiecīgā projekta. Mums ir pašiem savi aprīkojuma ražotāji, kuri izgatavo aprīkojumu, ko mēs izmantojam ražošanas procesā. Tāpat sadarbojamies ar daudziem apakšuzņēmējiem, kuri ir specializējušies štancēšanas aprīkojuma izstrādē un ražošanā. Arī tehnisko apkopi nodrošinām paši.

Procesi

Ņemot vērā plašo tehnoloģiju klāstu, iespējams izvēlēties attiecīgajam gadījumam vispiemērotākās ražošanas tehnoloģijas neatkarīgi no tā, vai nepieciešams izgatavot 10 vai 10 miljonus lokšņu komponentu. Lesjöfors piedāvā divu veidu ražošanas procesus, proti, automātisko un manuālo ražošanu. Automātiskajā ražošanā tiek izmantotas Bihler vai Finzer vairāku pakāpju štancēšanas iekārtas, ekscentrpreses, kā arī ātrās štancēšanas aprīkojums, piemēram, Bruderer iekārtas. Veicot manuālo ražošanu, komponenti tiek liekti un štancēti manuāli.

Štancētie un presētie izstrādājumi

Apjomīgas ražošanas gadījumā priekšroka tiek dota automatizētajai ražošanai. Izmantojamais aprīkojums ir atkarīgs no specifiskā produkta. Tiek izmantotas tādas iekārtas, kā ekscentrspreses un ātrās štancēšanas aprīkojums, piemēram, Bruderer, Kaiser, SMV un Raster ražotās iekārtas. Ražošanas apjoms var sasniegt pat 10 miljonus komponentu gadā.

Tomēr pieprasījums bieži vien nav pietiekami liels, lai attaisnotu ieguldījumu automatizētajā ražošanā.

Tāpat Lesjöfors spēj izgatavot šīs preču partijas racionālā veidā, balstoties uz ražošanas dizainu, kura pamatā ir universāls, pielāgojams aprīkojums. Ņemot vērā Lesjöfors mazās preču partijas koncepciju, plašo materiālu izvēli, kā arī universālās iekārtas un aprīkojumu, tiek nodrošinātas daudzpusīgas ražošanas iespējas par relatīvi zemām izmaksām bez nepieciešamības papildus ieguldīt aprīkojumā, kā rezultātā ražošana notiek īsākā laikā.

Vairāku pakāpju tehnoloģijas

Vairāku pakāpju iekārtas, piemēram, Bihler un Finzer ražotās iekārtas, tiek izmantotas sarežģītai štancēto un lokšņu komponentu liekšanai. Tā kā ikviena izstrādājuma ražošanai tiek izmantots specifisks un jaudīgs aprīkojums, vairāku pakāpju tehnoloģijas ir vispiemērotākās lielu ražošanas apjomu gadījumā. Šajā ražošanas procesā tiek garantēta integrēta simtprocentīga kvalitātes kontrole, izmantojot attēlu apstrādes tehnoloģijas.