Buffertfjädrar

Buffertfjädrar används som tryckfjädrar och tillverkas av platt material som vi lindar till en buffert. Materialets lindningar överlappar varandra och stabiliserar fjädern radiellt under tryck. På så sätt ger buffertfjädrar en stabilitet mot böjning som inte kan uppnås med konventionella tryckfjädrar.

Med buffertfjädrar kan du möjliggöra kortare bygglängder än med tryckfjädrar. Allt beror på krafter och dimensioner.

Du hittar buffertfjädrar i produkter som sekatörer för trädgårdsarbete och i järnvägsbuffertar.

Fakta

Dimensioner

Beroende på projekt

Specialversioner och -dimensioner finns tillgängliga efter individuell konsultation.

Kontakt

Våra Lesjöfors försäljningskontakter samordnar alla dina kontakter inom vår organisation och rationaliserar därmed din inköpsprocess.

Mer information

Relaterade produkter