Ändutformning tryckfjädrar

Ändutformning tryckfjädrar


 

Allt efter behov

Behovet styr vilken ändutformning man skall välja för sina tryckfjädrar. Lesjöfors kan erbjuda alla upptänkliga ändutformningar samt även, i de fall det behövs, helt och hållet komma fram med nya, kundunika lösningar. Krafter och toleranser sätter begränsningar, och då gäller det att tänka lateralt!

Fakta

Behovet av styrning sätts ofta av förhållandet mellan längd och fjäderkroppsdiameter.
 
 
 

 

Ingen har löst fler fjäderproblem än Lesjöfors
Gå till referenssidan
Kontakta mig
Namn:
e-post:
Telefon:
Text:
Land:

Ditt land:
Skriv texten i bilden nedan:
The CAPTCHA image
The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.