Stansede detaljer

Stansede detaljer har ulike funksjonelle egenskaper. Noen detaljer skal være så stive som mulig, andre har en estetisk eller visuell funksjon. Komponenter som har en veldig enkel fjærfunksjon for engangsbruk, grupperes også som stansede detaljer.

Teknisk informasjon om stansede detaljer

Stansede detaljer er ikke en homogen gruppe komponenter og kan ikke karakteriseres av visse funksjonelle egenskaper.

Noen stansede detaljer er bærekomponenter som skal være så stive som er mulig, andre bærer ikke belastning, men har i stedet en estetisk eller visuell funksjon, for eksempel lokk eller deksler for elektronikk. Komponenter som har en veldig enkel fjærfunksjon og bare brukes en gang, er også normalt gruppert som stansede detaljer. Eksempler på dette kan være klips for festing av kabler, foringer som holdes festet av den radiale kraften som er nødvendig for å passe dem inn i et hull eller strammeskiver for bolter.

Stansede detaljer er ofte laget av rektangulært tverrsnittsmateriale i form av stips eller palter, men kan også være laget av tråd. Nesten alt som kan produseres fra strips eller tråd ved hjelp av grunnleggende produksjonsoperasjoner skjæring og bøying er mulig å produsere. For mindre volumer er hver nødvendig skjærings- og bøyingsoperasjon laget som en separat prosess, men for større produksjonsvolumer er alle nødvendige skjærings- og bøying enten integrert i et enkelt progressivt verktøy eller laget i multi-slide skjærings- og bøyingsmaskiner.

Stansede detaljer og bånddetaljer

Det er konstant utvikling innen stansede detaljer og bånddetaljer. Vårt viktigste konkurransefortrinn er sterk teknisk kompetanse, kvalifisert verktøyutvikling, lavkostnadsproduksjon og god service.

Vi jobber med design, utvikling og produksjon av komponenter laget av stålstrimeler. Et bredt spekter av teknologier gjør det alltid mulig å velge produksjonsteknologien som passer best til hvert enkelt oppdrag, uavhengig av om det er for 10 eller 10 millioner komponenter. Vi arbeider med en rekke forskjellige materialer i tykkelser fra 0,05 – 5 mm.

Våre stansede detaljer og bånddetaljer er produsert i Sverige, Kina, Latvia, Storbritannia og Danmark. Det er viktig for oss å være involvert helt fra starten av et kundeprosjekt. Hvis vi er involvert helt fra starten, er vi mer i stand til å påvirke valg av kvalitet, optimalisere funksjonen og for å holde kostnadene nede.

Designstøtte

De viktigste beslutningene når du bruker stansede detaljer er gjort i begynnelsen av prosjektet. Detaljert design, inkludert valg av riktig materiale og overflatebehandling, har stor innflytelse på både produksjonspris og kvalitet.

Lesjöfors har den dype kunnskapen og erfaringen som trengs, av fjærmaterialer og deres egenskaper. Vi har også erfaring og kunnskap om hvordan verktøyene for stansede detaljer skal utformes og lages.

Prototyper på fjærer og stansede detaljer

Vi produserer prototypefjærer og tekniske prøver, som en naturlig del av utviklingen av et nytt produkt i samarbeid med våre kunder. Dette er kundens garanti for å få et kvalitetsprodukt som oppfyller forventningene. Lesjöfors kan raskt produsere mindre antall av stansede detaljer og bånddetaljer  for tekniske prøver eller prototypefjærer. Dette arbeidet gjøres i vår verktøyavdeling, ved hjelp av stanseverktøy, laserskjæring, vannskjæring og gnisterosjon etc.

Unike verktøy og stanseverktøy

Unike verktøy for et prosjekt er produsert internt. Vi har våre egne verktøymakere som lager verktøyene vi bruker i produksjonen. Det er også et bredt nettverk av eksterne underleverandører som spesialiserer seg på design og produksjon av stanseverktøy. Vi gjør alt vedlikehold selv.

Prosesser

Et bredt spekter av teknologier gjør det mulig å velge produksjonsteknologi som passer best til hvert oppdrag, uavhengig av mengden som er involvert er 10 eller 10 millioner komponenter. Lesjöfors tilbyr to hovedtyper av produksjonsprosesser; automatisk og manuell produksjon. Automatisk produksjon omfatter multislidemaskiner levert av selskaper som Bihler eller Finzer, eksentriske presser og hurtigstemplingsverktøy som Bruderer. Manuell produksjon innebærer manuell bøying og håndstansning av komponenter.

stansede detaljer

Automatisert produksjon i verktøy brukes for store volumer. Verktøyene som brukes er unike for hvert produkt, og maskineriet er eksentriske presser og hurtigverktøy for stansning, som Bruderer, Kaiser, SMV og Raster. Det er ikke uvanlig at volumer utgjør millioner komponenter i året.

Kravet er ofte ikke stort nok til å rettferdiggjøre investeringen i automatisert produksjon.

Multislidemaskiner som Bihler & Finzer brukes til komplisert bøying og stansning av bandkomponenter. Verktøyene er unike for hvert produkt og gir svært høy kapasitet, slik at multislide-teknologien er best egnet for produkter med høyt volum. På dette området bruker vi integrert 100% kvalitetskontroll med visjonsteknologi.

Multislide-teknologi

Multislide maskiner som Bihler & Finzer brukes til komplisert bøying av stansede detaljer og bånddetaljer. Verktøyene er unike for hvert produkt og gir svært høy kapasitet, slik at multislide-teknologien er best egnet for produkter med høyt volum. På dette området bruker vi integrert 100% kvalitetskontroll med visjonsteknologi.