Elkraft

electric

Lesjöfors arbetar även med särskilda produkter till elkraftbolagen, exempelvis vridfjädrar, tryckfjädrar och dragfjädrar.

Produktionen av dessa komponenter sker vid flera av våra större fabriker. Kunderna återfinns i hela världen, bland annat utgör ABB-bolagen en stor samarbetspartner på området.

Spännande arbete med elkraftindustin
Gå till referenssidan
Kontakta mig
Namn:
e-post:
Telefon:
Text:
Land:

Ditt land:
Skriv texten i bilden nedan:
The CAPTCHA image
The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.