Ochrana osobných údajov

Skupina Lesjöfors („Lesjöfors“) sa zaväzuje chrániť vaše súkromie ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov. Toto je výňatok zo Zásad ochrany osobných údajov Lesjöfors. Ak si chcete prečítať plnú verziu, kontaktujte nás na privacy(at)lesjoforsab.com.

Prečo spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje musíme spracúvať, aby sme

 • mohli spravovať váš zákaznícky vzťah k Lesjöfors,
 • spravovať váš používateľský profil, ak je to vhodné,
 • spracovávať nákupy, ktoré urobíte v našich internetových obchodoch,
 • poskytovať vám marketingové informácie týkajúce sa našich služieb alebo služieb jednotlivých spoločností v skupine Lesjöfors (vyžaduje sa váš samostatný súhlas),
 • poskytovať vám informácie o zmenách v pravidlách a našich Podmienkach používania.

Pri používaní poskytovaných služieb sa môže vyžadovať, aby ste súhlasili s osobitnými zásadami a podmienkami ochrany osobných údajov.

Aké osobné údaje spracúvame?

V prípade, že máte zákaznícky používateľský účet alebo si nakúpite na našej webovej stránke, môžeme od vás zhromažďovať nasledujúce osobné údaje:

 • meno
 • užívateľské meno
 • e-mailová adresa
 • adresa ulice
 • informácie, ktoré ste poskytli pri používaní našej služby on-line, napr. komentáre k nášmu blogu
 • elektronicky prenášané správy týkajúce sa vášho zákazníckeho vzťahu
 • technické podrobnosti týkajúce sa vašej navigácie na našich webových stránkach vrátane vašej IP adresy

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len dovtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely. S náležitou starostlivosťou budeme spracovávať informácie o vašej kreditnej karte, ktoré spracovávajú a uchovávajú iba spracovatelia platobných služieb a nikdy sa neukladajú na našich serveroch.

Používatelia, ktorí nás kontaktujú prostredníctvom tejto webovej lokality, tak robia na základe vlastného uváženia a všetky požadované osobné údaje poskytujú na vlastné riziko. Vaše osobné údaje sa uchovávajú v súkromí a sú bezpečne uložené až do času, keď už nie sú potrebné alebo nemajú žiadne využitie.

Ak sme to jasne uviedli a upozornili vás na túto skutočnosť a ak ste nám dali výslovný súhlas, môžeme vaše údaje použiť na zasielanie informácií o produktoch/službách prostredníctvom systému mailing listu.

S kým zdieľame vaše údaje?

Subdodávateľov, ktorí sú tretími stranami, môžeme použiť napríklad na funkcie podpory potrebné na poskytovanie našich služieb. Ak ste dali svoj súhlas s tým, aby sme vám poskytli marketingové informácie týkajúce sa služieb alebo akejkoľvek inej služby alebo produktu, môžeme ich interne zdieľať v rámci spoločností skupiny Lesjöfors, aby sme vám poskytli marketingové informácie týkajúce sa ich produktov a služieb.

Kde sú uložené vaše údaje?

Vaše osobné údaje môžu byť prenášané a uložené na serveroch nachádzajúcich sa v rôznych krajinách v rámci Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a mimo nich. Vaše osobné údaje môžu spracovávať aj naši zamestnanci so sídlom v krajinách mimo EÚ/EHP. Pri prenose vašich údajov mimo EÚ alebo EHP podniká podnik Lesjöfors AB primerané kroky na zabezpečenie toho, aby takýto prenos mal právny základ a aby boli vaše údaje primerane chránené v súlade s platnými právnymi predpismi.

Zabezpečenie údajov

Lesjöfors uplatňuje vhodné opatrenia na zaistenie bezpečnosti vašich osobných údajov pred vnútornými a vonkajšími hrozbami. Tieto opatrenia zahŕňajú:

 • Informácie vo vašom používateľskom profile sú chránené heslom
 • Dodržiavame osvedčené postupy pre zabezpečenie webových aplikácií
 • Všetky platobné údaje sa prenášajú iba cez zabezpečené pripojenia

Napriek bezpečnostným opatreniam, ktoré uplatňuje Lesjöfors, nemožno úplne vylúčiť riziká spojené s používaním online služieb, a preto žiadne bezpečnostné opatrenie nemôže úplne zaručiť bezpečnosť vašich údajov.

Upozorňujeme, že ste zodpovední za zabezpečenie hesla – ak vám Lesjöfors dal heslo. Na ochranu vášho používateľského profilu vás žiadame, aby ste svoje heslo za žiadnych okolností nikomu neodhalili.

Používanie súborov cookie

Cookie sú malé textové súbory, ktoré sú odosielané a uložené v zariadení užívateľa a ktoré umožňujú správcovi webových stránok rozpoznať častých návštevníkov webových stránok, uľahčiť prihlásenie do užívateľského profilu a umožňujú správcovi zhromažďovať informácie o užívateľoch. Na základe informácií zhromaždených súbormi cookie sme neustále schopní zlepšovať obsah našej webovej stránky. Súbory cookie nepoškodzujú zariadenia alebo súbory používateľov. V prípade, že si neželáte, aby sme tieto informácie dostali prostredníctvom používania súborov cookie, môžete obmedziť používanie súborov cookie zmenou nastavení vášho prehliadača. Upozorňujeme, že takéto zmeny môžu ovplyvniť dostupnosť a správne fungovanie našich webových stránok a našich služieb.

Súbory cookie používame na našej webovej stránke, aby vaše užívateľské skúsenosti boli užívateľsky prívetivejšie a aby sme mohli poskytovať našim používateľom prispôsobené informácie a služby. Na našej webovej stránke používame aj autorizované služby tretích strán, ktoré môžu na našej webovej stránke inštalovať svoje vlastné súbory cookie, aby vám mohli poskytovať svoje služby. Môžeme tiež použiť dočasné súbory cookie na uľahčenie navigácie na našej webovej stránke.

Vaše práva

Máte právo kedykoľvek skontrolovať a opraviť vaše osobné údaje, ktoré uchovávame. Máte tiež právo na odstránenie alebo aktualizáciu akýchkoľvek nesprávnych, neúplných, zastaraných alebo nepotrebných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ak o to požiadate. Lesjöfors môže tiež z vlastnej iniciatívy opraviť alebo odstrániť akékoľvek osobné údaje, ktoré sú nesprávne, neúplné, zastarané alebo zbytočné na opísané účely.

Máte právo kedykoľvek zakázať Spoločnosti Lesjöfors používať vaše osobné údaje na to, aby vás kontaktovala na marketingové alebo predajné účely. Môžete sa tiež odhlásiť z našich zoznamov e-mailových adries, do ktorých ste sa prihlásili, podľa pokynov v spodnej časti našich informačných správ.

Máte nasledujúce práva vo vzťahu k vašim informáciám na základe GDPR a ďalších zákonov, ktoré môžete uplatniť zaslaním e-mailu príslušnej spoločnosti v skupine (pozri zoznam nižšie)

 • požiadať o prístup k vašim informáciám a informáciám týkajúcim sa nášho používania informácií o vás
 • požiadať nás o zaslanie vašich marketingových informácií e-mailom
 • požiadať o opravu alebo vymazanie vašich informácií
 • požadovať, aby sme obmedzili používanie informácií o vás
 • namietať proti spracovaniu informácií o vás na určité účely
 • odvolať váš súhlas s používaním vašich informácií. V súlade s
  Článkom 77 GDPR máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Lesjöfors si vyhradzuje právo kedykoľvek revidovať a upraviť tieto zásady. Takéto zmeny môžu byť potrebné v dôsledku regulačných zmien, požiadaviek orgánu, zmeny v našich službách alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.

Kontaktné informácie

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho súkromia alebo našich zásad v Lesjöfors alebo ak chcete uplatniť svoje práva podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov,obráťte sa na dpc@lesjoforsab.com. Vašu žiadosť spracujeme čo najskôr.

Kontaktné informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov

European Springs & Pressings Ltd, GBdpc.bec(at)europeansprings.com
European Springs & Pressings Ltd, GBdpc.cor(at)europeansprings.com
John While Group PTE LTD, CNdpc.sha(at)jwsprings.com
John While Group PTE LTD, SGdpc.sgp(at)jwsprings.com
John While Group PTE LTD, THdpc.chb(at)jwsprings.com
Lesjöfors A/S, DKdpc.bby(at)lesjoforsab.com
Lesjöfors A/S, DKdpc.tlv(at)lesjoforsab.com
Lesjöfors A/S, NOdpc.ske(at)lesjoforsab.com
Lesjöfors AB, SEdpc(at)lesjoforsab.com
Lesjöfors Automotive AB, SEdpc.vax(at)lesjoforsab.com
Lesjöfors Banddetaljer AB, SEdpc.vmo(at)lesjoforsab.com
Lesjöfors China Ltd, CNdpc.czx(at)lesjoforsab.com
Lesjöfors Fjädrar AB, SEdpc.lfs(at)lesjoforsab.com
Lesjöfors Industrial Springs & Pressings, DEdpc.hagi(at)lesjoforsab.com
Lesjöfors Industrial Springs & Pressings, NLdpc.bor(at)lesjoforsab.com
Lesjöfors Industrifjädrar AB, SEdpc.hja(at)lesjoforsab.com
Lesjöfors Industrifjädrar AB, SEdpc.nor(at)lesjoforsab.com
Lesjöfors Springs (UK) Ltd, GBdpc.ell(at)lesjoforsab.com
Lesjöfors Springs America, Inc, MXdpc.nog(at)lesjoforsab.com
Lesjöfors Springs America, Inc, USdpc.scr(at)lesjoforsab.com
Lesjöfors Springs GmbH, DEdpc.haga(at)lesjoforsab.com
Lesjöfors Springs LLC, RUdpc.msk(at)lesjoforsab.com
Lesjöfors Springs Oy,  FIdpc.abo(at)lesjoforsab.com
Lesjöfors Stockholms Fjäder AB, SEdpc.vby(at)lesjoforsab.com
LSEZ SIA Lesjofors Springs, LVdpc.lep(at)lesjoforsab.com
LSEZ SIA Lesjöfors Gas Springs, LVdpc.lvg(at)lesjoforsab.com
Oy Lesjöfors Ab, FIdpc.ami(at)lesjoforsab.com
Spiralspecialisten AB, SEdpc.tyr(at)spiralspecialisten.se
Stece Fjädrar AB, SEdpc.mon(at)stecefjadrar.com
Stumpp + Schüle s.r.o., SKdpc.nov(at)stumpp-schuele.sk
Stumpp+Schüle GmbH, DEdpc.beu(at)stumpp-schuele.de
Velleuer GmbH & Co. KG, DEdpc.vel(at)velleuer.de

SPRAVOVANIE SÚHLASU S COOKIE (SÚHLAS PRE COOKIES)

We use the consent management service Cookiebot from Usercentrics A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Denmark (Usercentrics). This enables us to obtain and manage the consent of website users for data processing. The processing is necessary to fulfil a legal obligation (Art. 7 para. 1 GDPR) to which we are subject (Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. c GDPR). For this purpose, the following data is processed with the help of cookies

Your IP address (the last three digits are set to ‚0‘). Date and time of consent. Browser information URL from which the consent was sent. An anonymous, random and encrypted key Your consent status of the end user, as proof of consent.

The key and consent status are stored in the browser for 12 months using the „CookieConsent“ cookie. This retains your cookie preference for subsequent page requests. The key can be used to prove and track your consent.

If you activate the „collective consent“ service function to enable consent for multiple websites through a single end user consent, the service also stores a separate, random, unique ID with your consent. If all of the following criteria are met, this key is stored in the third-party cookie „CookieConsentBulkTicket“ in your browser in encrypted form: You activate the collective consent function in the service configuration. You allow third-party cookies via browser settings. You have deactivated „Do not track“ via the browser settings. You accept all or at least certain types of cookies when you give your consent.

The functionality of the website is not guaranteed without the processing.

Usercentrics is the recipient of your personal data and acts as a processor for us.

The processing takes place in the European Union. Further information on objection and removal options vis-à-vis Usercentrics can be found at: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

Your personal data will be deleted continuously after 12 months or immediately after cancellation of the contract between us and Usercentrics.

Please note our general information on the deletion and deactivation of cookies above.