Geografisk närhet grund för lyckad ventilutveckling

2009-10-30 Ett nära samarbete mellan Lesjöfors och Tour & Andersson har skapat förutsättningar för att nästa generations högpresterande injusteringsventil har kunnat utvecklas. En viktig framgångsfaktor i projektet har varit den geografiska närheten.
nyhetsbild

Tour & Andersson (TA) är världsledande inom manuella injusteringsventiler för vattenburna värme- och kylsystem. Tillverkning sker i Annelund som ligger i Herrljunga kommun och företagets kunder finns över hela världen. TA har lyckats behålla och förstärka sin marknadsledande position genom att ständigt utveckla både produkter och processer. När företaget skulle utveckla nästa generations tryckoberoende injusterings- och styrventil, vände de sig till Lesjöfors Industrifjädrar i Herrljunga.

Komplicerad tryckfjäder kritisk komponent
Redan från projektstart var medarbetare från Lesjöfors delaktiga i utvecklingsprocessen. En av de mest kritiska komponenterna i den nya ventilen, är en specialtillverkad tryckfjäder där enormt höga krav på prestanda ställs. Tryckfjädern har en avgörande betydelse för att ventilen, som förutspås bli nästa storsäljare världen över, ska fungera. Utvecklingen av fjädern gjordes i nära samarbete mellan konstruktörer från Lesjöfors och TA.
- Den geografiska närheten har i det här projektet varit en avgörande framgångsfaktor. På kort tid har vi kunnat infinna oss hos kunden för arbetsmöten och tester av den innovativa produkten, berättar Jan Nordlund, projektansvarig teknisk säljare hos Lesjöfors Industrifjädrar.

Styckförpackning av den känsliga fjädern
Eftersom den framtagna tryckfjädern är så känslig, har även ett särskilt förpackningssystem tagits fram för att skydda komponenten.
- Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Lesjöfors. De har tillmötesgått våra krav på ett mycket bra sätt, både vad gäller den komplicerade produktutvecklingen och den efterföljande leveranssäkerheten, säger Daniel Ekberg, inköpare på TA.

NP

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.