Teknisk rapport över induktionsugnens fördelar

2009-09-21 En presentation av nya induktionsugnen i finska Åminnefors har nu tagits fram. Den tekniska rapporten visar bland annat att utsläppen av koldioxid nu har upphört vid upphettning av stålstänger.

I Åminnefors tillverkar Lesjöfors fjädrar i tungviktsklassen. Det är varmlindande fjädrar på mellan 5 och 300 kilo, som används i bland annat ventiler, industrirobotar, högspänningsteknik, tåg, järnvägsvagnar och krossutrustning. Under vintern 2009 ersattes fabrikens gamla gasugn med en modern induktionsugn.

Stora miljövinster
Med den nya tekniken har gasförbrukningen mer än halverats i fabriken, vilket dramatiskt minskat utsläppen av växthusgaser. Induktionsteknikens höga energiutnyttjande har lett till en minskning av den totala energiförbrukningen i förhållande till produktionsvolymerna med den nya anläggningen. Upphettningskapaciteten för stångmaterialet har mer än fördubblats. Dessutom ger investeringen förbättrad kvalitetssäkerhet eftersom induktionstekniken ger mindre spridning i värmningsprocessen.

Hela den tekniska rapporten hittar du här

LB

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.