Lesjöfors står starkt i lågkonjunkturen

2009-08-19 Framgångarna fortsätter för Lesjöforsgruppen. En mycket god marknads- och produktspridning gör att bolaget klarar sig bra i såväl hög- som lågkonjunktur. Det ger en god stabilitet i företaget och medger att satsningar för framtiden kan genomföras löpande oavsett konjunktursituation. Koncernchef Kjell-Arne Lindbäck är nöjd med delårsresultatet för andra kvartalet.  

Lesjöforsgruppen visar även för det andra kvartalet ett mycket starkt resultat som medger positiva satsningar för framtiden. Utvecklingen av produktionsenheterna fortsätter för att uppnå högsta effektivitetsnivå. Positiva exempel på det är enheterna i Lettland och Kina där produktionsförmågan breddas. I Lettland kommer Lesjöfors inom kort att påbörja produktion av gasfjädrar vilket väsentligt kommer att korta ledtiderna för våra kunder.

Nöjda kunder i fokus
Organisationen utvecklas med fokus på att ytterligare förbättra kundservicen. Våra kunders kontakter med Lesjöforsgruppen kommer att underlättas betydligt via en kontaktpunkt som anpassas till de enskilda kundernas behov.
- Lesjöfors stabilitet innebär att våra kunder har en leverantör med spetskompetens, hög service och kostnadseffektiva lösningar med bas i den bästa tekniken. Framtiden ser positiv ut för oss och vi har ambitionen att fortsätta växa, både organiskt och via förvärv, säger Kjell-Arne Lindbäck.

KAL

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.