Lokal service och global produktion löser problem

2020-03-27 Hälsa och säkerhet är första prioritet och Lesjöfors har vidtagit en mängd åtgärder i den rådande situationen med coronaviruset. Samtidigt har flera företag som drabbats av leveransstopp i krisens fotspår hört av sig till Lesjöfors. Tack vare att vi har tillverkning på många platser världen över, har leveransproblem kunnat lösas omgående. Många har även upptäckt fler produktområden i vårt sortiment.
nyhetsbild

Lesjöfors består av ett trettiotal tillverkande och säljande bolag i ett flertal länder i Europa, Asien och Nordamerika. Många av våra kunder är också multinationella företag med verksamhet i många länder. Därför är det en enorm tillgång att finnas nära till hands med både produktion och leveranser vid till exempel kriser som den rådande.
- Flertalet företag har redan vänt sig till oss för problem med leveranser från Sydeuropa och Asien som uppstått i coronakrisens fotspår och vi är glada att vi har kunnat hjälpa dem. Med vår stora geografiska spridning finns dessutom alltid ett bolag som kan täcka upp för ett annat om det skulle behövas vid tillfälliga produktionsavbrott, säger Jakob Lindquist, vice vd, affärsområde Norden i Lesjöfors.

Många uppmärksammar andra produkter
En annan effekt leveranskrisen har lett till för Lesjöfors är att kunder har uppmärksammat att Lesjöforsbolagen tillsammans har ett mycket brett utbud av andra produkter än dem de vanligtvis beställer.

Liten påverkan på vår kapacitet
De flesta anläggningar har i princip oförändrad kapacitet och klarar leveranser som utlovat. Alla rekommenderade säkerhetsåtgärder är vidtagna och den löpande kundkontakten sker enkelt via webbaserad kommunikation.
- Hälsa och säkerhet för anställda och kunder kommer alltid i första hand. För närvarande har vi liten påverkan på vår kapacitet och vi jobbar på med att lösa fjäderutmaningar för våra kunder precis som vanligt. Projekten är många och fortskrider enligt plan, men vi välkomnar såklart alla att höra av sig för diskussioner om fjäderutmaningar, säger Jakob Lindquist.  

Varmt välkommen att höra av dig till din ordinarie Lesjöforskontakt eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.