Automatisering ger höjd kapacitet i Värnamo

2009-03-24 En investering i en förpackningsrobot har gett avsevärd effektivisering i produktionen vid Lesjöfors Banddetaljer i Värnamo. Dessutom en förbättring i arbetsmiljön för de anställda.
nyhetsbild

Lesjöfors Banddetaljer producerar stansade produkter i mycket tunna material till företag över hela världen. Större delen av produktionen går till telekomsektorn för system inom infrastruktur. En marknad som under 2009 fortsatt att öka, till skillnad mot många andra områden.

Förpackningsroboten, som installerades under februari månad, ger många fördelar. Den effektiviserar den tidigare manuella förpackningshanteringen så att produktionskedjan nu går snabbare. Roboten minskar även risken för förslitningsskador hos medarbetarna.
- Vi kan nu hantera betydligt större volymer i produktionen, vilket är en stor fördel när marknaden inom telekom nu ökar, säger Jacob Lindquist, verkställande direktör på Värnamofabriken.

JL

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.