Nyanställningar trots dystra tider

2009-03-13 Lesjöfors fabrik i värmländska Lesjöfors levererar fjädrar till ett flertal områden som fortsatt har en stabil till växande efterfrågan. Leveranser sker bland annat till eftermarknad för bilar och kraftindustrin. Den goda efterfrågan medför att Lesjöforsfabriken nyanställer 18 personer.
nyhetsbild

Ett ökat behov av reservdelar för bilar samt en fortsatt stabil efterfrågan inom kraftindustrin är den största förklaringen till uppgången för Lesjöfors Fjädrar i Värmland. För att klara den planerade produktionsökningen har antalet tillfälligt anställda ökat med 18 personer.

Sortimentet av fjädrar för eftermarknad till bilar är brett och täcker i stort sett alla bilmodeller som finns i Europa. Leveranser sker till ett 50-tal marknader och exportandelen är mycket hög.

Trygg leverantör
Bredden i sortimentet av fjädrar i kombination med att Lesjöfors har verksamhet i flertalet branscher och marknader, gör att företaget är mindre känsligt för konjunktursvängningar.
- Trots den krissituation näringslivet befinner sig i, står Lesjöforskoncernen stark. Våra kunder kan känna den största tillförsikt med Lesjöfors som leverantör, säger Kjell-Arne Lindbäck, koncernchef för Lesjöfors.

KAL

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.