Lesjöfors dotterbolag Spiralspecialisten AB förvärvar fjäderverksamheten inom Spiros AB

2017-03-24 Spiralspecialisten AB, dotterbolag inom Lesjöforskoncernen, har förvärvat fjädertillverkningen av svenska företaget Spiros AB – en fjädertillverkare med mer än 90 års erfarenhet inom branschen. I och med förvärvet förstärker Spiralspecialisten sin verksamhet och service samtidigt som Spiros kunder får tillgång till ett bredare produktutbud inom Lesjöforsgruppen.
nyhetsbild

Spiros AB tillverkar tråd- och bandkomponenter, exempelvis tryckfjädrar, dragfjädrar och vridfjädrar. Genom att bli en del av Spiralspecialisten och Lesjöforsgruppen förstärker Spiros kraftfullt sin verksamhet och ger sina kunder tillgång till hela Lesjöforsgruppens produktutbud och service i Skandinavien, Centraleuropa, Storbritannien, Asien, USA och Mexiko.

Smidig övergång med start i april
I samband med övertagandet flyttas nuvarande produktion successivt över till Spiralspecialisten, där erfarna operatörer från båda företagen fortsätter att säkerställa samma höga nivå på service till alla Spiros kunder. Anders Eklund, delägare i Spiros, kommer att följa med verksamheten och fortsätta att serva Spiros nuvarande och tillkommande kunder. Anders kommer även att arbeta med teknisk kundsupport inom Spiralspecialisten AB.

Verksamheten i Spiros kommer att tas över från och med 1 april 2017.

Mer information kan erållas via
Anders Eklund Spiros AB, tel +46 70 6557355
Hans Ewrelius, Spiralspecialisten AB, tel +46 70 6449963
Kjell-Arne Lindbäck, Lesjöfors AB, tel +46705749994

2017-03-24
Lesjöfors AB
Kjell-Arne Lindbäck
CEO

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.