Lesjöfors förvärvar Spiralspecialisten AB

2016-12-21 Lesjöfors förvärvar Spiralspecialisten AB i Tyresö från och med 20 december 2016.
nyhetsbild

Spiralspecialisten grundades 1949 och är ett stabilt och väl presterande företag inom fjädrar och banddetaljer. Företaget har 45 anställda och en årlig försäljning på ungefär 45 miljoner SEK. Spiralspecialisten har en kundbas på drygt 1000 kunder och en tillverkning på mer än 3000 olika produkter per år.

Spiralspecialisten kommer att fortsätta sin verksamhet som vanligt även framöver som en separat juridisk enhet där de tidigare ägarna fortsätter i sina roller. I och med förvärvet får företaget bättre möjligheter till utveckling genom att nu kunna ta del av Lesjöforskoncernens kapabiliteter och kompetens.  

- Jag är så glad att vi fått möjlighet att förvärva detta framstående företag som kommer att stärka vår grupp framför allt på den nordiska marknaden. Spiralspecialisten med sitt breda utbud i kombination med hög nivå av know-how och goda rykte kommer att komplementera Lesjöforskoncernen på ett mycket bra sätt, säger Kjell-Arne Lindbäck, VD och Lesjöforskoncernen.

Hans Ewrelius, vd, som representerar säljarna säger:
- Vi känner oss trygga i att sälja till en koncern som är specialiserade på fjädrar och vi är övertygade om att de kommer ta väl hand om vårt företag och anställda, samtidigt som vi ser fram emot nya möjligheter att utveckla vår verksamhet ytterligare.

Lesjöforskoncernens tillväxt fortsätter
Under flera år har Lesjöforskoncernen genomfört ett antal förvärv och etablerat starka plattformar i Norden, andra delar av Europa, i Nordamerika och Asien. I och med det senaste förvärvet av Spiralspecialisten har nu Lesjöfors 25 produktionsenheter i 12 länder.

Välkommen att kontakta vår VD Kjell-Arne Lindbäck för mer information. Här på webbplatsen finns kontakter samt mer information om Lesjöforskoncernen.

2016-12-21
Lesjöfors AB
Kjell-Arne Lindbäck, CEO tel +46705749994

www.spiralspecialisten.se

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.