Lesjöfors satsning i Asien ger förstärkt kundfokus

2016-06-23 Lokal tillverkning i nära kundsamarbeten är det framgångsrika koncept som Lesjöforsgruppen använder sig av världen över. Med marknadens bredaste fjäderutbud och med tillverkning i nya geografiska områden är framtida landvinningar utstakade.  
nyhetsbild

Lesjöforsgruppens ambition är att bredda nätverket av tillverkning och teknisk service till de platser som är av främsta intresse för våra kunder. Vi har nu tagit ytterligare ett steg i den riktningen i och med förvärvet av John While Group där fabriksetableringar i Singapore, Thailand och Kina följer. Lesjöfors har nu infrastruktur för att serva våra kunder lokalt i Asien med en stor bredd av produkter inom området trådfjädrar och pressade detaljer. Vi vill göra det möjligt för våra kunder att bli lokalt försörjda med produkter till samma kvalitet och servicenivå som i Europa.

Tillväxt utifrån globala kundbehov
Med bas i vår uppbyggda infrastruktur är vi beredda att göra ytterligare satsningar och investera i linje med våra kunders behov och önskemål.

Vi ser den genomförda investeringen i Asien som en milstolpe i Lesjöfors utveckling där vår ambition är att vara starkt närvarande i ett för våra kunder växande marknadsområde. Vi välkomnar alla kunder att diskutera kommande behov med era kontaktpersoner inom Lesjöforsgruppen för att låta oss veta vad mer vi kan göra för er i Asien.

Power springs nu även i Europa
Som nämnts tidigare är Lesjöfors nu också etablerat som en stark leverantör inom produktområdet power springs där vår produktionstekniska lösning ger möjlighet till väsentliga materialbesparingar. Vi har tillverkning inom detta område i USA och Mexiko och bygger successivt även ut våra tillverkningsmöjligheter i Europa. Vi kan redan nu serva våra kunder via lagerhållning i Centraleuropa av produkter tillverkade i Mexiko och USA. Din kontaktperson i Lesjöforsgruppen kan berätta mer om våra möjligheter inom detta intressanta produktområde.

Lesjöfors har alltid haft målet att ha ett brett produkterbjudande tillgängligt för våra kunder. Vi är i dag starkare än någonsin och kan konstatera att vi (nog) är det företag i branschen med det bredaste produktutbudet. Vi är stolta över att vi kan leverera för i stort sett alla behov inom området fjädrar och pressade detaljer.

Lokala projekt med samma höga kvalitet
Vi driver idag ett flertal lyckosamma lokala projekt med våra kunder för att förenkla deras fjäderförsörjning. Vi har kapacitet för ytterligare projekt och välkomnar fler utmaningar där ni garanteras samma säkra kvalitet och service som i Europa och på andra marknader.
Vi tackar alla kunder för ett mycket gott samarbete och ser fram emot att utveckla vårt koncept vidare med alla de nya möjligheter som skapats inom Lesjöforsgruppen.

Jag önskar dig också en skön och avkopplande sommar!
Kjell-Arne

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.