Unik friskvårdssatsning för Lesjöfors Fjädrar

2009-01-26 Medarbetarna på Lesjöfors Fjädrar ska bli friskare. Det hoppas man ska bli resultatet efter en unik friskvårdssatsning som görs i samarbete med Filipstads kommun.

Från och med vecka 5 får medarbetarna på Lesjöfors Fjädrar möjlighet att nyttja ett stort antal friskvårdsaktiviteter inom Filipstads kommun. Förhoppningen är att man tillsammans med kollegor ska ta en del av sin fritid i anspråk för att främja sin hälsa. De flesta av aktiviteterna är kostnadsfria.
- Vi ser mycket positivt på denna satsning och tror att den kommer att ge bra effekt i det långa loppet. Friskare medarbetare är positivt inte bara för personerna själva utan även för företaget, säger Björn Persson, vd på Lesjöfors Fjädrar.  
Uppföljning och utvärdering av projektet kommer att göras kontinuerligt under de tre år som projektet pågår. Initiativtagare är Filipstads kommun och satsningen görs i samarbete med de större företagen inom kommunen med syfte att få ner innevånarnas höga ohälsotal.

BP

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.