Fokus på fordonsfjädrar

2009-02-09 Fjädrar för tunga fordon är ett nytt, intressant område för Lesjöfors - detta genom förvärvet av Stece häromåret. Företaget har en stark position inom lätta industrifjädrar. Affären har genomförts i flera steg där Lesjöfors helt tog över fjäderverksamheten vid halvårsskiftet 2008. När övertagandet påbörjades 2006 var både styrningen och lönsamheten dålig.

– Via Lesjöfors har vi fått ekonomiska verktyg som förbättrat kvaliteten i våra affärer. Nu har vi bättre kontroll och kan därför sätta in rätt insatser på rätt ställen i verksamheten, berättar Hans Mazetti, vd för Steces fjäderverksamhet. Samtidigt har investeringsviljan ökat och gjort att cirka 3 miljoner investerats under året, bl a i nya slipmaskiner och ugnar.

Sammantaget har insatser resulterat i stigande försäljning och klart bättre finansiellt resultat för Stece.

Krävande kunder

Stece har starka relationer till företag som Scania och Volvo Lastvagnar. Till styrkorna hör även certifieringen enligt ISO/TS, som är fordonsindustrins egna kvalitetssystem.

– Kopplingen till de krävande fordonskunderna är positiv för oss och ger ofta draghjälp i kontakterna med nya kunder, betonar Hans Mazetti.

Stece Fjädrar ska även i fortsättningen agera under eget varumärke och målet är att utveckla samarbetet med befintliga och nya kunder. Samordningen med Lesjöfors kommer också att utökas, t ex inom inköp, distribution och större investeringar. Samtidigt ska Steces utbud av produkter breddas betydligt via de övriga bolagen i Lesjöfors.

Kontakta Stece Fjädrar

CS

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.