Ny serie spännbrickor i rostfritt fjäderstål

2016-02-24 Lesjöfors lanserar nu en ny serie med spännbrickor enligt DIN 6796. Spännbrickorna är utformade för att fungera under hög belastning och bör endast utsättas för statiska applikationer.
nyhetsbild

I den nya serien spännbrickor används ett rostfritt material EN 1.4568 (X 7 CrNiAl 17-7 / SS 2388) istället för vanligt rostfritt fjäderstål. Med detta material kan:
- bättre utmattningsegenskaper uppnås
- fjädrande egenskaper bibehållas under en längre tid
- arbetstemperatur upp till 350 ̊ C klaras

Spännbrickor i standardsortimentet
Sortimentet av spännbrickor består av sex dimensioner. Se tabell ovan. Samtliga artiklar ingår I vårt standardsortiment. Det övriga sortimentet av spännbrickor består av 17 dimensioner. Lesjöfors utbud av standardfjädrar består av mer än 10 000 dimensioner. Samtliga fjädrar, med några få undantag, finns att ladda ned som 3D Cad-fil.

Låga servicekostnader
Produkten är väl lämpad för olika typer av skruvförband där långa serviceintervaller är önskvärt. Utmärkta fjäderegenskaper, god korrosionsbeständighet samt bra utmattningsegenskaper gör den idealisk till krävande applikationer.
- Lesjöfors teknikavdelning har gjort ett mycket bra arbete med att ta fram denna nya serie som jag ser kommer att användas i många applikationer framöver. Vid tillverkning av till exempel tåg, turbiner, kraftverk och arbetsmaskiner är några tänkbara områden, säger Mårten Glas, vd för Lesjöfors Gas & Stock Springs.

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.