Fjädrande bränslespiraler från Lesjöfors i rymdsatellit för solstudier

2015-10-01 Lesjöfors medverkar i ett högprestigeprojekt för europeiska rymdorganisationen ESA, där spriralformade bränslerör ska levereras. Funktionen är mycket tekniskt krävande och har stor betydelse för satellitens positionering.
nyhetsbild

Europeiska rymdorganisationen, ESA, är Europas länk till rymden och har 22 medlemsländer. Organisationens mål är att skapa och utveckla möjligheter för Europa i rymden och se till att investeringarna i rymdforskning gynnar européer. Organisationen driver olika projekt för att få större kunskap om jorden och dess omedelbara omgivning i rymden, samt om solsystemet och universum. Under 2018 ska ESA i samarbete med NASA skjuta upp en satellit som under två år ska cirkulera runt solen och samla in data och studera dess effekter. Projektet kallas Solar Orbiter och är en del av rymdprogrammet ESA Cosmic Vision. Huvudansvarig entreprenör är Airbus UK.  

Förfrågan från Svenska Rymdbolaget
Lesjöfors i Vällingby kontaktades för ett par år sedan av Svenska Rymdbolaget (numera OHB Sweden AB) med en förfrågan inför projektet Solar Orbiter. Förfrågan gällde utveckling av produktionsmetod och tillverkning av bränslespiraler i tunnväggig titan med hög precision och komplex form, samt mycket snäva toleranser.
- Det var för oss ett ovanligt och mycket krävande utvecklingsuppdrag, men också en spännande teknisk utmaning. Efter en inledande enklare prototyp som föll väl ut hos kunden fick vi uppdraget att utföra den kommande formningen av bränslespiralerna, säger Göran Andersen, projektledare på Lesjöfors i Vällingby.

Kritisk funktion i styrraketer
Uppdraget bestod i att ta fram ett stort antal varierande spiraler som skulle fungera som bränslerör för satellitens styrraketer. Dessa raketer har en kritisk funktion genom att de positionerar satelliten i önskade lägen.
- Rören är mycket tunnväggiga, varför produktionen kräver ett stort mått av know-how i kombination med små toleranser utan minsta utrymme för avvikelse. Något som passar oss på Lesjöfors, säger Göran Andersen.

Stor nöjdhet med samarbetet
OHB Sweden är mycket nöjda med samarbetet med Lesjöfors som präglats av stor lyhördhet och komplexitet.
- Lesjöfors Stockholms Fjäder har tidigare levererat spiralfjädrar till OHB Sweden för tillämpningar både på marken och i rymden. Då vi sökte en leverantör av spiralrören till Solar Orbiters raketmotorsystem föll valet på Lesjöfors Stockholms Fjäder. Detta då vi kände till och hade fullt förtroende för deras kompetens inom metodutveckling och tillverkning av spiralfjädrar i små serier, säger Hans Hellman, projektansvarig på OHB Sweden.

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.