Lesjöfors framgång i Lettland på internationell konferens

2015-07-01 Lesjöfors i Lettland var en av programpunkterna på konferensen Transbaltica 2015 i Liepaja. Girts Ancevskis fick möjligheten att berätta historien bakom företagets framgångar i Baltikum.
nyhetsbild

Den 5 juni hölls den internationella konferensen Transbaltica 2015 i Liepaja, Lettland, för representanter för transport- och energibranscher i de baltiska länderna, Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Konferensens syfte vara att introducera Liepaja som en dynamisk industriort med många aktiviteter och därmed en bra knytpunkt för ett logistikcenter.

Ett unikt sätt att utveckla affären
Girts Ancevskis, styrelseledamot för Lesjöfors i Lettland, var en av huvudtalarna på konferensen. Han berättade om hur Lesjöfors etablerade verksamhet i landet för tolv år sedan och om hur man sedan dess utvecklat affären till att bli den ledande fjäderleverantören i regionen.
- Lesjöfors företagskultur som kombinerar det globala med den lokala närvaron, är unik. Jag berättade även om de synergier vi uppnår inom koncernen genom utbyte av kompetens och erfarenheter, vilket i längden tillför värden till produkterna, säger Girts Ancevskis.

Välkänt varumärke
Ett konkret resultat av medverkan i konferensen var att en av de ledande tidningarna i landet vill publicera ett reportage om Lesjöfors verksamhet. En bidragande viktig komponent i framgångarna som växt fram under relativt kort tid är de effektiva marknadsaktiviteter som initierats av företagets vd Ingars Jaunzems. De målinriktade affärsstrategierna har tillsammans varit mycket framgångsrika.
- Att få en inbjudan till att vara en av huvudtalarna på en prestigefylld konferens som Transbaltica 2015 är ett tecken på att Lesjöfors är ett välkänt och respekterat varumärke i Lettland. Vi har spelat våra kort väl och branschfolk är intresserade av hur vi gått tillväga. Vi tar alla tillfällen vi kan för att berätta historien bakom våra högkvalitativa produkter, säger Girts Ancevskis.  

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.