Lesjöforsinnovation effektiviserar Stirlingmotor för grön el

2015-06-25 Genom en specialutvecklad upphängningsanordning för värmeplåtar i en Stirlingmotor har Lesjöfors bidragit till att effektivisera en nydanande energiprodukt för miljöföretaget Cleanergy.  CHP-systemet används för att omvandla metangas till värme och el.
nyhetsbild

Cleanergy är ett svenskt företag som sedan 2008 utvecklat Stirlingmotor-baserade långsiktigt hållbara lösningar för gas- och solenergiproduktion. Företaget har sin produktion i Åmål men exporterar över hela världen. En av företagets produkter är det så kallade CHP-systemet som drivs av en Stirlingmotor vilken omvandlar metangas till värme och el. Produkten används bland annat på deponier, vattenreningsverk, lantbruk och övriga biogasanläggningar. Lesjöfors har utvecklat en speciallösning för värmeplåtar som har reducerat monteringstiden avsevärt.

Simulering, tester och prototyper
Samarbetet kom till stånd efter att en representant på Cleanergy läst en artikel i Ny Teknik om Lesjöfors utvecklingsarbete med ”honeycombs”-detaljer till Ericssons elektronikmoduler. Lesjöfors verkade vara rätt partner för att utveckla en ny lösning för de värmeplåtar vars uppgift är att fånga upp värmen i förbränningstuben till motorn. Kontakt med Lesjöfors Banddetaljer i Värnamo togs därför. Utvecklingsprocessen som pågått i över två års tid har kännetecknats av ett nära samarbete där olika idéer först simulerats i utvecklingsmiljö för att senare övergå till tillverkning av prototyper som testats.  

Reducerad montering och jämnare kvalitet
Den slutliga lösning som utvecklats bygger på 158 plåtar som sitter ihop med små hängslen. Totalt finns 1 896 plåtar i varje motor. Plåtarna är tillverkade i det värmetåliga materialet Inconel. När den slutgiltiga designen godkänts byggdes ett multislideverktyg som tillverkar de komplexa detaljerna. De första serieleveranserna lämnade produktionen i maj 2015.
- Genom upphängningsanordningen blir monteringen enkel och har kunnat reduceras från flera timmar till några få minuter. Det exakta avståndet mellan plåtarna gör också att kvaliteten har blivit jämnare, säger Pär Hämäläinen, teknisk säljare på Lesjöfors Banddetaljer och projektledare för projektet.  

Snabbhet och lyhördhet för kundens behov
Sammantaget innebär den nya lösningen stora kostnadsbesparingar i produktionen. På Cleanergy är man mycket nöjda med samarbetet med Lesjöfors och med slutprodukten.  
- I vårt CHP-system har värmeplåtarna en kritisk funktion, så det har varit oerhört viktigt att få till en lösning som förbättrat kvaliteten och fått ner monteringstiden. Lesjöfors har levt upp till alla våra förväntningar med en stor lyhördhet för våra behov samt snabb och bra återkoppling, säger Håkan Sandberg, utvecklingsingenjör på Cleanergy.

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.