Prestigefylld slovakisk utmärkelse till Centrum B

2015-06-22 Det slovakiska Lesjöforsbolaget Centrum B fick i april ta emot utmärkelsen ”Social Responsible Company” från en nationell näringslivsorganisation.
nyhetsbild

Organisationen NISSR analyserar regelbundet den ekonomiska statusen på slovakiska bolag. Deras analyser och utvärderingar förs över till ett poängsystem som godkänts av EU. För att ett företag ska erhålla statusen ”Social Responsible Company” måste det leva upp till höga krav på skatteinbetalningar, välgörenhet, etik och lönsamhet.
- Med utmärkelsen vill de slovakiska myndigheterna uppmärksamma företag som utgör fundament för ekonomisk tillväxt i landet tack vare affärsstrategier som kännetecknas av trovärdighet och professionalism, säger Ing. Ján Mačuha, vd för Centrum B.

Tydlig CSR-policy
Centrum B har en målinriktad CSR-strategi och en uppförandekod som är samma för alla bolag i koncernen. Uppförandekoden, bygger på internationella riktlinjer och konventioner från bland annat FN och ISO 26 000-standarden för socialt ansvar.
- Endast 4,4 procent av alla företag i Slovakien uppfyller NISSR:s kriterier så för oss betyder denna utmärkelse väldigt mycket, säger Ing. Ján Mačuha.

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.