Lesjöfors förstärker koncernledningen

2014-11-21 Lars Blidberg tar klivet upp i Lesjöfors koncernledning för att förstärka ledningsgruppens tekniska kompetens. Hans ansvar blir bland annat kompetens- och produktionsteknikutveckling mellan bolagen. Organisationsförändringen träder i kraft omedelbart.
nyhetsbild

Lars Blidberg kommer närmast från en position som vd för Lesjöfors Industrifjädrar i Herrljunga där han under tio år starkt bidragit till den positiva utvecklingen av företaget. I den nya rollen som Vice President Operations får han ansvar för att utveckla Best Practice-idén, där goda exempel från ett bolag tas tillvara av hela koncernen. En annan viktig uppgift blir att driva koncerngemensamma produktionsutvecklingsprojekt såsom överförande av teknik mellan bolagen, lokaliseringsprojekt samt även att övergripande driva större affärsprojekt som omfattar flera av Lesjöforsbolagen. Gemensamma inköpsfrågor och större investeringsprojekt kommer också att falla på Lars bord.
- Jag ser mycket fram emot denna utmaning och ser stor potential att utveckla hela koncernens affär vidare, säger Lars Blidberg.

Vässad organisation för framtiden
Rekrytering av en resultatansvarig platschef för Herrljungafabriken har påbörjats och när den personen är på plats så går Lars helt in i sin nya roll. Den nya organisationen träder dock i kraft omgående.
- Eftersom Lesjöfors är en industrigrupp som ständigt växer, behöver vi ha en dedikerad person i ledningsgruppen med övergripande ansvar för produktionsteknik och kompetensutveckling. Lars Blidbergs roll blir en nyckelfunktion för att utveckla Lesjöforskoncernen in i framtiden och vi önskar honom lycka till, säger Kjell-Arne Lindbäck, koncernchef för Lesjöfors.

Europas ledande fjädertillverkare
Lesjöforsgruppen har i dag representation på 26 platser globalt, varav 19 tillverkande enheter i tio länder i Europa och Asien. Från januari 2015 ingår ytterligare två tillverkningsenheter i USA och Mexiko. Detta gör Lesjöforsgruppen till en av de större globala tillverkarna inom fjädrar, gasfjädrar och stansade banddetaljer med internationellt välkända kunder. Produkterna finns på alla möjliga marknader och i olika branscher; från bil- och verkstadsindustri till sjukvårds- och hushållsprodukter.  Sortimentet har en unik räckvidd, där ett av marknadens största utbud av standardfjädrar kombineras med högteknologiska, kundanpassade lösningar.

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.