Kompetensutveckling och nätverkande under Lesjöfors teknikdagar

2014-11-12 Sedan många år anordnar Lesjöfors en årlig intern teknikkonferens där koncernens tekniker träffas och utbyter erfarenheter och lär av varandra. Det högkvalificerade nätverket möjliggör de mest optimala fjäderlösningarna i varje projekt.  
nyhetsbild

I sann nätverksanda delas goda exempel med kollegor från hela koncernen under den årliga teknikkonferensen. Bland annat får deltagarna lyssna på det senaste om tester som genomförts vilka flyttar fram gränserna inom teknologin. Teknikmötena anordnas hos olika företag inom koncernen så att deltagarna får möjlighet att lära mer om varje specifikt företags specialkompetens.
- Tack vare nätverket och vårt nära samarbete Lesjöforsföretagen emellan kan vi säkerställa att vi tar tillvara och använder koncernens samlade erfarenhet och kunskap så att vi i varje enskilt projekt kan erbjuda bästa möjliga fjäderlösning, säger Stefan Musslinder, utvecklingschef på Lesjöfors.

Tekniska innovationer och diskussioner
Eftersom utmaningarna ser olika ut för områdena fjädrar och banddetaljer, hålls separata konferenser för dessa. Båda konferenserna pågår i två dagar. Första dagen består av presentationer av interna tekniska projekt, en extern föreläsare med anknytning till någon aktuell fråga samt grupparbeten inom ett utvalt tekniskt område. Andra dagen har fokus på det Lesjöforsföretag som anordnar konferensen, med studiebesök och djupgående presentationer över verksamhetsområdet. Under eftermiddags- och kvällsaktiviteter diskuteras frågor som inte fått plats under den ordinarie agendan.

Konferenser i Tyskland i år
I år hölls båda konferenserna i Tyskland. Det tekniska mötet för banddetaljer arrangerades av Velleuer i början av oktober och Stumpp + Schüle var värd för fjäderkonferensen i slutet av samma månad. Slutsatserna från deltagarna var att ju tidigare Lesjöfors får komma in i utvecklingsprocessen, desto enklare är det att ta fram optimal fjäderlösning.
- Alla våra team ser fram emot nya utmaningar i kundprojekten, så tveka inte att kontakta oss för att diskutera era behov, säger Stefan Musslinder.  

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.