Lesjöfors etablerar sig i USA genom förvärv

2014-10-28 Lesjöfors har förvärvat fjäderverksamheten från Sandvik Materials Technology, en av de ledande fjäderproducenterna i USA. Företaget är specialiserat på drivfjädrar och omsätter cirka 100 miljoner kronor. Affären öppnar upp en ny marknad samt ger möjlighet för support till befintliga kunder.
nyhetsbild

Sandvik Materials Technology har tillverkning i både USA och Mexiko och är specialiserat på området drivfjädrar. Marknadsandelen är betydande. Den huvudsakliga marknaden finns inom NAFTA-området – frihandelszonen för USA, Kanada och Mexiko – vilken utgör mer än 90 procent av omsättningen.
- Förvärvet öppnar upp en ny marknad för Lesjöfors som vi under en tid haft fokus på. Etableringen ger dessutom goda möjligheter till support för våra befintliga kunder med verksamhet i NAFTA-området, säger Kjell-Arne Lindbäck, koncernchef för Lesjöforsgruppen.

Bygg- och anläggningssektorn dominerar
Merparten av företagets tillverkning utgörs av kundanpassade fjäderlösningar. Drivfjädrarna används i ett brett spektrum av konsument- och industriprodukter samt inom konstruktions- och anläggningsindustrin som är de dominerande kundsegmenten.
– Förvärvet ger oss en stark närvaro på den amerikanska fjädermarknaden och skapar förutsättningar för en fortsatt expansion i både Nord- och Sydamerika. Dessutom stärks vårt erbjudande inom området drivfjädrar, vilket gynnar våra bolag med verksamhet i Europa och Asien. Samtidigt öppnas också intressanta försäljningsmöjligheter för Lesjöfors övriga fjäderprodukter på USA-marknaden, säger Kjell-Arne Lindbäck.

God lönsamhet och bra utveckling
Verksamheten i USA etablerades 1926. Huvudkontoret och den amerikanska fabriken ligger i Scranton, Pennsylvania. Fabriken i mexikanska Nogales etablerades 1989 och står idag för cirka 70 procent av tillverkningsvolymerna. Företaget har ungefär 60 medarbetare och omsätter drygt 100 miljoner kronor (USD 15 miljoner). Verksamheten har god lönsamhet och en bra utveckling historiskt. Efter förvärvet har Lesjöfors 21 tillverkande enheter i tio länder.

Affären genomförs som en så kallad inkråmsaffär.

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.