Investeringar för framtiden i senaste lasertekniken

2014-10-15 En ny stor maskininvestering har gjorts vid Lesjöfors Banddetaljers fabrik i Värnamo. Den avancerade fiberlasern uppfyller många kunders behov av ökad teknisk flexibilitet vid produktionen.
nyhetsbild

Våra kunders behov och önskemål utvecklas ständigt och Lesjöfors fastlagda strategi är att ligga i absolut framkant vad gäller tekniskt kunnande och maskinell utrustning. Härigenom kan vi erbjuda våra kunder flexibla och optimerade lösningar utifrån varje individuellt behov.
- VI har idag ett kraftigt inflöde av nya affärer och i väldigt många fall är det kreativ produktoptimering kopplat till möjligheter med modern produktionsteknik av banddetaljer som gör affären möjlig, säger Jakob Lindquist, vd för Lesjöfors Banddetaljer i Värnamo.

Fiberlaser med brett användningsområde
Som ett led i detta har nyligen en stor investering gjorts i en ny fiberlaser från LMI vid Lesjöfors Banddetaljers fabrik i Värnamo. Den är initialt avsedd för lasersvetsning, men har en rad andra användningsområden. Här kan skärning, märkning, polering, lödning och lokal värmebehandling nämnas.
- Vi ser en ökande efterfrågan från marknaden av ökat tekniskt innehåll i produkterna. Det handlar ofta om att hitta produktionstekniskt rationella lösningar innefattande svetsning och sammanfogning, men även produktkoncept där materialbesparingar är målet. Vi är glada att kunna erbjuda en stor flexibilitet med den nya fiberlasern, säger Jakob Lindquist.

Investeringen i fiberlasern är endast en i raden av teknikinveringar bolaget genomför i strävan att ytterligare flytta fram marknadspositionen och möta kundernas behov.

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.