Bredd, spets och lokal närvaro skapar smarta fjäderlösningar

2014-06-25 Lesjöforsgruppen fortsätter att utvecklas väl. 2014 har börjat bra med tillväxt på i stort sett samtliga marknader. Speciellt den tyska marknaden bör nämnas, driven av den starka tyska bilindustrin. Potentialen är även fortsatt stor i Kina.
nyhetsbild

Lesjöfors har sedan början av 2000-talet byggt upp en bred kompetens för tillverkning i Kina. Till en början var fokus på pressade detaljer, främst till mobiltelefoner och telekom. Nu har verksamheten breddats med utvecklingskapacitet med mycket korta ledtider för verktyg. Ett stabilt, upparbetat nätverk av underleverantörer finns tillgängligt för olika typer av ytbehandlingar och kompletterande operationer. Under åren har också verksamheten successivt utvecklats till att även omfatta konventionella trådfjädrar.

Individuella lösningar för alla fjäderbehov i Kina
I den kinesiska verksamheten arbetar för närvarande cirka 250 anställda och här finns 16 presslinjer samt ett flertal maskiner för fjädertillverkning. Utöver det finns också resurser för lasersvetsning med mer. Målsättningen är att bistå kunder i Europa med tillverkning för primärt de behov man har i Kina. Lesjöfors tar ett komplett ansvar för lokalisering av tillverkning och ser till att produkterna fungerar enligt angivna förutsättningar.
- Vi välkomnar alla diskussioner runt era behov i Kina av lokal försörjning av fjädrar och pressade detaljer. Både stora och mindre volymer kan hanteras, allt utifrån era specifika behov, säger Kjell-Arne Lindbäck, koncernchef för Lesjöfors.

Innovation och kompetens
Lesjöfors har fått många nya, intressanta projekt där unika tekniklösningar varit grunden för framgång. Innovationsförmåga kombinerat med hög kompetens är viktiga grundförutsättningar för optimala produktlösningar. En lösning för ett produktbehov kan variera starkt beroende på leverantörens kompetens. I ett flertal fall har fjäderbehovet tack vare en speciallösning klarats med hälften av materialåtgången jämfört med en konventionell produktlösning.  
- Vi ser fram emot att bistå er med konkurrenskraftiga produkter och ju tidigare i processen vi kommer in desto mer kan påverkas. Det nätverk av kunskap som vi ständigt utvecklar inom Lesjöforsgruppen gör att den bästa kompetensen alltid finns tillgänglig var kunden än befinner sig. Vi lär av varandra och tar maximalt tillvara de spetskompetenser som finns, säger Kjell-Arne Lindbäck.

Blicken vänd mot Amerika
Lesjöfors har en ambition att fortsätta växa och komplettera med verksamheter på marknader som är intressanta för kundföretagen. Nu vänds blicken västerut avslöjar Kjell-Arne Lindbäck:
- Vår ambitionsnivå har skruvats upp och nu söker vi möjligheter till kompletterande förvärv även i Nord- och Sydamerika, där ett starkt behov har uttryckts från flera befintliga kunder.

Lesjöforsgruppen tackar alla kunder för ett mycket bra samarbete och önskar er samtidigt en skön sommar!

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.