Toppresultat vid ABB-revision hos Lesjöfors

2014-05-22 Lesjöfors arbetar målmedvetet med kvalitet, miljö och säkerhet. Att processerna fungerar mycket väl bekräftades i en revision av ABB, där Lesjöfors som underleverantör fick mycket höga betyg.
nyhetsbild

I april 2014 genomförde ABB en kvalitetsrevision hos Lesjöfors Industrifjädrar i Herrljunga.  Revisionen berörde de bolag i Lesjöforskoncernen som är placerade i Sverige och som idag levererar fjädrar till ABB. Verksamhetssystemen är uppbyggda på liknande sätt hos de berörda Lesjöforsbolagen och revision behövde därför genomföras endast på en enhet.

Remarkabelt gott betyg
Revisionsresultatet var slående positivt. Vissa förbättringsaktiviteter upptäcktes som gör att kundfokus kan utvecklas ännu mer framöver. Lesjöfors ser kundnära aktiviteter som något mycket positivt och vill alltid sträva efter att hålla en 100-procentig servicenivå mot alla kunder.
- Vi kan tyvärr inte redovisa revisionsresultatet i siffror, men kan bekräfta att det är väldigt bra. Vi är nöjda med det vi såg och den kvalitetshistorik vi har gentemot Lesjöfors bekräftar resultatet från vår revision, att Lesjöfors är en utmärkt leverantör att jobba tillsammans med, säger Thomas Nordin, revisionsansvarig på ABB AB Components.

Hela verksamhetens system reviderades genom alla processer i frågor som påverkar kvalitet, yttre miljö samt hälsa och säkerhet.

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.