Fördubblad produktionsyta för gasfjädrar i Lettland

2014-03-26 Lesjöfors ser fortsatt stora möjligheter i Lettland och har nyligen utökat produktionslokalerna för gasfjädrar. Även betydande maskininvesteringar har gjorts för att börja producera dynamiska gasjädrar.
nyhetsbild

Lesjöfors Gas Springs har funnits i Lettland sedan 2008. Här produceras
1 500 olika gasfjäderprodukter för den europeiska marknaden. I januari 2014 flyttades produktionen till nya lokaler med fördubblad yta; från 700 till 1 400 kvadratmeter. Härigenom uppnås ett effektivare produktionsflöde och utrymme finns även för lager där distributionen kan hanteras på ett bättre sätt.

Investeringar i ny produktlinje
Betydande investeringar i ny utrustning har också gjorts för att börja producera dynamiska gasfjädrar. Dessa blir allt vanligare i moderna bilar och ersätter de traditionella hydrauliska gasfjädrarna.

Hög leveranssäkerhet
Kundservice är högpriorieterat i det lettiska företaget och arbetsmetoderna har varit mycket framgångsrika. Under 2013 misslyckades inte en enda utsatt leveranstid, utan man uppnådde fantastiska 100 procent leveranser i tid till alla kunder.
- Det är en utmaning för oss att fortsätta den inslagna vägen med tanke på att vår produktion kommer att öka betydligt med våra nya resurser, men vi ska göra allt vi kan för att prestera på samma höga nivå, säger Girts Ancevskis, chef för Lesjöfors Gas Springs i Lettland.  

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.