Från 1700-talet till 2000-talet

2008-07-21 Lesjöfors har nyligen samma vecka varit involverad och löst problem i två marina objekt som härstammar nästan 400 år från varandra!

Det världsberömda antika krigsfartyget Wasa som sjönk i Stockholm år 1628 är sedan 50 år uppställt på ett museum i Stockholm. För att hålla ihop skrovtimret monterades 5 500 bultar och brickor efter att hon räddades ur havet. Efter dessa 50 år hade brickorna gjort en del skada i skrovet under träets expansions- och krympningscykler. Lesjöfors fann en smart, nästan osynlig, fjäderlösning som tar hand om dessa rörelser i skrovet. Detta betyder att Wasa kan visas en lång tid framöver utan att skadas av de bultar och brickor som håller henne samman.

Samtidigt med detta projekt fick vi ett konstruktionsuppdrag för en fjäder till Rolls Roys. Dessa fjädrar kommer att placeras både på ut- och insidan på fartyget och kräver extraordinärt material med hög korrosionresistans och ultrahöga påkänningar. Lösningar med dessa ”Super Alloys” (höglegerade material) är också en specialitet för Lesjöfors. Denna typ av uppdrag är inte ovanliga att Lesjöfors får, antar och löser.

GA via Henrik

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.