European Springs & Pressings investerar i ny avancerad teknologi

2013-12-18 Lesjöforsbolaget European Springs & Pressings i England har utökat sin högteknologiska utrustning för att kunna utöka tjänsteutbudet. Avancerade 3D CAD och AVM-system ingår nu i maskinparken.
nyhetsbild

Nyligen investerade det i England baserade Lesjöforsbolaget European Springs & Pressings i ett nytt 3D CAD-system (Computer Aided Design) samt AVM-system (Automated Vision Measuring). Det nya 3D-CAD-systemet, som omfattar både hårdvara och mjukvara, består av toppmoderna 2D-och 3D-moduler med en extra skräddarsydd designmodul för pressverktyg och fjädersimulering.

Simuleringsmiljö
Innan komponenter och delar tillverkas, möjliggör 3D-CAD-systemet konstruktion och test i en virtuell miljö. Simuleringsmodulen möjliggör hållfasthetsanalyser av material och komplexa 3D-geometrier kan modelleras under hela arbetsprocessen. Detta gör att potentiella problemområden kan identifieras och designen kan optimeras redan på prototypstadiet.
- Denna betydande investering i vårt nya CAD-system ger en revolutionerande utveckling av fjädertillverkningen och ger oss möjligheter att arbeta på nya, innovativa sätt. Med tio CAD-stationer ger systemet var och en av våra verktygsmakare total tillgång till utbudet av avancerade funktioner, och ger oss möjlighet att ta emot och hantera alla 3D CAD-format. Med den skräddarsydda modulen för verktygsdesign kommer vi att kunna minska konstruktionstiden med upp till 60 procent, vilket förstås minskar både kostnaden och leveranstiden för våra kunder, säger Simon Taylor, Internal Sales Manager på European Springs & Pressings Ltd.

Högre precision
Tillsammans med det nya 3D-CAD-systemet, har European Springs & Pressings också investerat i ett AVM-system (Automated Vision Measuring). Detta möjliggör en ökad precision i mätningar med en noggrannhet på två mikrometer (0,002 mm), samtidigt som den erbjuder fjärrmätning på upp till 99 dimensioner på maximalt 200 detaljer samtidigt.
- Vårt nya AVM-system innebär en fantastisk investering för företaget. Hela systemet är kopplat till vår server, vilket innebär att vi kan genomföra och lagra ISIR, produktionskontroller och kapacitetsstudier med ökad effektivitet och precision. Dessutom, tack vare den drastiskt reducerade inspektionstiden, kan vi öka både regelbundenhet och nivån på kontroller och samtidigt minska de faktiska omkostnaderna, säger Simon Taylor.

För mer information om de nya systemen, eller för direkt kontakt med European Springs & Pressings om någon av deras produkter och tjänster, besök www.europeansprings.com.

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.