Högteknologisk utrustning för stansning utökar kapaciteten i Tyskland

2013-11-06 Det tyska Lesjöforsbolaget Stumpp+Schüle har investerat i sin maskinpark vilket möjliggör större och mer tekniskt omfattande stansprojekt. En kontrollerad produktionsprocess med hög kvalitet är ett annat resultat.
nyhetsbild

I dag kan enkla stansdetaljer klara av allt fler funktioner. Geometrin på komponenter som ingår blir härigenom allt mer komplexa och utmanande. Prispress och storskalig produktion driver producenter att leverera kompletta och effektiva detaljer. Storleken på stansningsverktygen påverkas i hög grad av dessa faktorer. Högre komplexitet kräver fler bearbetningssteg och då behövs större pressbord och högre presskrafter.
- Efter noga övervägande av dessa faktorer och en analys av våra kunders behov där vi tydligt märker av en ökad efterfrågan på större komponenter, beslöt vi att investera i en större maskin för stansning. Tack vare vår nya utrustning som är den senaste på marknaden, är vi väl utrustade för framtida behov, säger Wolfang Hellmann, försäljningschef på Stumpp+Schüle.

Längre livstid
Den nya stansningsmaskinen (KSTZ 3150-20-5G PR från Andritz Kaiser) har en presskapacitet på hela 315 ton och pressbordet är hela 2000 mm. Den nya maskinen kommer också att avlasta de befintliga stansningsmaskinerna på ett bra sätt. Trots storleken är den nya, större maskinen både tystare och ger ifrån sig mindre vibrationer än de gamla vilket positivt påverkar slitage, livslängd och utgående kvantiteter från verktygen.

Många fördelar
Sist men inte minst ger den moderna utrustningen ett märkbart lättare manuellt arbete, särskilt när det gäller justering av stora verktyg. Dessutom blir omställningstiderna kortare. Andra fördelar är en rullmatning med hög precision, helautomatisk slaglängdsjustering, reglerad smörjning av transportband samt ytterligare förbättringar som garanterar en processtyrd produktion med hög kvalitet.
- Vi ser fram emot nya utmanande förfrågningar. Kontakta oss direkt på
Stumpp+Schüle eller genom din ordinarie Lesjöforskontakt, säger Wolfgang Hellmann.

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.