Många besökte Lesjöfors på norsk offshore-mässa

2013-11-01 Fler än 27 000 personer besökte offshore-mässan OTD 2013 i Stavanger, vilket är nytt besöksrekord. Lesjöfors hade framgångsrika dagar med många nya potentiella kunder i montern.
nyhetsbild

Det är högtryck inom den norska oljeindustrin och den årligen återkommande OTD-mässan med inriktning mot offshore är mycket populär. Mässan är den största i sitt slag i Norge och många nya kontakter knyts och affärer görs. I år hölls mässan i Stavanger 23-24 oktober och besöksantalet var högre än någonsin med 27 312 registrerade besökare.

Lång erfarenhet av fjädrar till offshore
Lesjöfors har varit en viktig leverantör till offshore-industrin i över 20 år och är väl förtrogen med de höga krav som ställs från branschen. I montern hade tallriksfjädrar en framträdande plats då dessa är väl anpassade till offshore och används frekvent i olika projekt. Tallriksfjädrar är optimala i projekt med behov av hög kraft i små utrymmen.
- Vi har några tallriksfjädrar i vårt standardutbud, men när det gäller offshore-branschen specialanpassar vi de flesta produkter till kundens specifika krav, säger Erik Kolsrud Aas, chef för Lesjøfors AS i Norge i en intervju med norska Metal Supply.

Flera presumtiva projekt i pipeline
Efter deltagande i OTD 2012 i Bergen, hade Lesjöfors mycket goda erfarenheter. Inför årets mässa skickades flera tusen inbjudningar ut till befintliga och nya företag. I montern rådde febril aktivitet och redan från start strömmade mässdeltagare in. Resultatet blev ett antal presumtiva projekt inom olje- och gasindustrin där vidare samarbete kan bli aktuellt.
- Det passar oss mycket bra att involveras tidigt i processen. Det handlar oftast om avancerade utvecklingsprogram med hög teknisk komplexitet där vi kan vara behjälpliga med teknisk rådgivning och avancerade beräkningar, säger Erik Kolsrud Aas.  

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.