Lesjöfors Fjädrar investerar för framtiden

2008-07-03 Vid senaste styrelsemötet i Lesjöfors AB beviljades ett äskat investeringsprogram till Lesjöforsfabriken, till ett värde av ca 10Mkr.

Investeringsprogrammet är ett stort steg mot företagets långsiktiga målsättning att fördubbla nuvarande produktionsvolym från 2,5 milj.fjädrar per år till 5 milj. fjädrar per år.  

Investeringen är inköp av ett antal produktionsmaskiner med hög automatik som kraftigt ökar fabrikens effektivitet och automatiseringsgrad.

Fabriken producerar idag på maxkapacitet och i början av 2009 beräknas investeringen vara slutförd och nuvarande flaskhalsar i fabriken undanröjda.

BP via Henrik Berner

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.