Lesjöfors förvärvar den slovakiska fjäder-producenten Centrum B

2013-05-13 Lesjöfors har träffat avtal om att förvärva den slovakiska fjädertillverkaren

Lesjöfors är en av Europas största fjäderproducenter och har marknadens bredaste produktutbud. Under 2012 omsattes 1,4 miljarder kronor och bolaget har 1 200 anställda. Lesjöfors har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark, England, Tyskland, Slovakien, Lettland, Ryssland, Kina och Korea.

Centrum B beräknas under 2013 omsätta cirka 1,5 miljoner Euro och har omkring 25 anställda. Bolagets kunder finns i flera länder varav Tyskland, Tjeckien samt Slovakien är dominerande marknader. Centrum B kommer strategiskt att komplettera främst Lesjöfors tyska verksamheter, som via förvärvet får en kvalificerad fjäderproducent med ett attraktivt kostnadsläge som partner. Centrum B:s produktionsområde omfattas av trådfjädrar och tråddetaljer.

Kjell-Arne Lindbäck, koncernchef i Lesjöfors, kommenterar förvärvet:
- Det här förvärvet stärker Lesjöfors positioner i Tyskland och övriga Centraleuropa. Med Centrum B i koncernen tillförs en konkurrenskraftig verksamhet med stora tillväxtmöjligheter.

För Centrum B innebär den nya ägaren att företaget via Lesjöfors globala organisation får tillgång till nya marknadskanaler samt en stark kompetens som företaget kommer att dra nytta av.

Ján Macuha, CEO och tidigare ägare kommenterar försäljningen:
- Det nätverk av kompetens inom fjäderområdet samt tillgång till en global säljorganisation som vi kommer att få del av inom Lesjöforsgruppen kommer att ytterligare stärka Centrum B:s marknadsposition och väsentligt öka bolagets tillväxt. Försäljningen av bolaget till Lesjöforskoncernen som har fjädrar och banddetaljer som sin kärnkompetens ser jag som en mycket bra långsiktig placering av bolaget.


Kjell-Arne Lindbäck
CEO

kjell-arne.lindback@lesjoforsab.com
Dir tel +46 70 574 99 94

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.