”Vi växer och utvecklas på alla plan”

2013-03-26 Lesjöfors marknad utökas ytterligare genom förvärvet av ännu en tysk fjädertillverkare specialiserad på jordbrukssektorn. Samtidigt finns i hela koncernen ett starkt fokus på effektiviseringar och utveckling både inom teknik och service.
nyhetsbild

Lesjöfors har idag 18 fabriker i Europa och Asien. Vi står väl rustade att ta hand om våra kunders behov på många viktiga marknader med lokal tillverkning och teknisk support. Under senare år har vi satsat på att utveckla vår verksamhet i Tyskland och England samt Centraleuropa där vi nu har sex fabriker, alla med hög teknisk kompetens. Vi har idag ett sortiment som svarar upp mot nästan alla tänkbara behov inom fjädrar och pressade produkter. Goda möjligheter finns också för konkurrenskraftig tillverkning av löneintensiva produkter via vår produktion i flera lågkostnadsländer.

Ständiga förbättringar
Utöver att utvidga vår verksamhetsbas (läs om vårt senaste företagsförvärv i Tyskland) arbetar vi inom Lesjöforsgruppen en hel del med produktteknisk utveckling för att möjliggöra optimerade lösningar sett ur funktions- och kostnadsperspektiv. Vi är övertygade om att det finns många fjäderlösningar som går att göra betydligt effektivare med den kunskap och teknik som vi besitter och ständigt utvecklar inom koncernen.

Stöd tidigt i processen
De bästa förutsättningarna för optimerade lösningar uppnås om vi får vara med tidigt i utvecklingsprocessen. Vi kan då ge råd och stöd i val av exempelvis konstruktion, material och tillverkningsprocess som ger en konkurrenskraftig produkt och som väl uppfyller de prestandakrav som ställs. Vår teknikorganisation är redo för att ge den bästa servicen och vi satsar löpande på att vässa våra lösningar ytterligare.

God utveckling trots konjunkturen
Utvecklingen för Lesjöforsgruppen är stabil, men vi påverkas naturligtvis av konjunkturens svängningar. Det mycket goda samarbete vi har med våra kunder har dock medfört att vi fått hem nya affärer på en historiskt hög nivå. Det skapar förutsättningar för fortsatt stabilitet samtidigt som vi kan fortsätta att satsa på att utveckla vår verksamhet. Något som i längden gynnar våra kunder.

Vi är mycket glada och stolta över det goda samarbetet med er alla och vi kommer även framöver att göra allt vi kan, och lite till, för att ge er den bästa servicen!

Jag önskar er alla en Glad Påsk.

Kjell-Arne Lindbäck
CEO

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.