Certifiering ger ökad effektivitet och fler affärer

2013-03-12 Det sjunde Lesjöforsbolaget i ordningen är nu certifierat gentemot fordonsindustrins kvalitetsstandard ISO/TS 16949. Certifieringen innebär att industrins högt ställda krav nu kan mötas och affärspotentialen märks redan i orderböckerna.
nyhetsbild

Lesjöfors Banddetaljer i Värnamo är sedan några månader certifierade enligt fordonsindustrins kvalitetsstandard ISO/TS 16949. Certifieringsprocessen har pågått under ett års tid för att möta marknadens allt tuffare krav på högsta kvalitet i hela produktionskedjan.
- Certifieringen innebär inte bara att ta fram bästa möjliga produktkvalitet utan omfattar även införandet av högeffektiva arbetssätt för att driva till exempel förbättringsarbeten och produktionsoptimering, säger Jakob Lindquist, vd för Lesjöfors Banddetaljer i Värnamo.

Rustade för framtiden
Certifieringsprojektet har engagerat hela verksamheten i Värnamo och bidragit till att effektivisera både processer och organisation. Och framgången har inte låtit vänta på sig.
- Vi ser redan en fantastisk utveckling vad gäller inflöde av nya affärer. Många av våra nya kunder är just företag inom fordonsindustrin i Europa med krav på underleverantörer med ISO/TS 16949. Genom certifieringen har vi vässat vårt erbjudande och flyttat fram våra positioner ytterligare, säger Jakob Lindquist.

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.