Lesjöforsmodellen – internationell framgång tack vare lokala beslut

2012-06-28 Genom målmedvetna strategier har Lesjöfors rönt stora framgångar utanför Sveriges gränser. En stark decentralisering råder där dotterbolagen fattar beslut efter den lokala marknadens förutsättningar, men med koncerngemensamma principer.
nyhetsbild

Lesjöfors försäljning utanför Sverige har ökat markant de senaste tjugo åren. Från cirka 40 procent i slutet av 90-talet till över 80 procent av den totala volymen idag. Det är väl genomarbetade strategier som ligger bakom framgångarna där lokal närvaro varit en av nyckelfaktorerna. En annan har varit att rekrytera rätt ledningspersoner med stark förankring i den lokala marknaden, men som också är kulturbärare av Lesjöforsfilosofin om hög produktivitet, kostnadskontroll samt lönsamhet och tillväxt.

Försäljning på 60 marknader
Till en början exporterade Lesjöfors industrifjädrar till marknader utanför Sverige, men insåg snart att lokal närvaro krävdes för att klara kraven från kunderna. Expansionen tog sin början i Danmark i slutet av 90-talet för att fortsätta i Kina och senare Lettland. På senare år har företagsförvärv gjorts i Storbritannien vilket gjort Lesjöfors till den största aktören på denna marknad. Viktiga förvärv har även gjorts på den tyska marknaden, där Velleuer och Stumpp + Schüle inkorporerades i koncernen under 2011 och 2012.

Koncernens kärnområden är tillverkning och försäljning så organisationen, kompetensen och resurserna fokuserar för att vidareutveckla dessa bägge områden.  

Ödmjukhet och lyhördhet är ledord
Det är med stor ödmjukhet Lesjöfors integrerar de uppköpta bolagen, det är ge och ta som gäller. Filosofin är att ta tillvara på det bästa som båda parter kan bidra med för att öka marknadsandelen på den lokala marknaden.
– Vi har inte alltid de rätta svaren, utan måste vara lyhörda inför bolag som kommer in i koncernen, säger Kjell-Arne Lindbäck i en intervju från Sjätte AP-fondens nyhetsbrev i juni 2012.

Här finns Lesjöfors globalt

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.