Kontrollprocesser säkerställer högsta fjäderkvalitet

2012-05-29 Fjädrar av högsta kvalitet är utmärkande för Lesjöfors. För att kunna leva upp till kundernas högt ställda krav, har stora investeringar gjorts i mätutrustning. Vid fabriken i Herrljunga finns instrument som kan mäta och dokumentera varje fjäders egenskaper.    
nyhetsbild

Lesjöfors tillverkar alla typer av fjädrar med en tråd-/stångdiameter mellan 0,03 och 65 mm. Varje tillverkningsenhet är specialiserad på sin egen marknad och produktserie, men gemensamt krav för samtliga är den höga kvalitet som varje Lesjöforsfjäder ska ha.  Med teoretiska modeller kan fjädrars egenskaper beräknas med god tillförlitlighet.
- För alla traditionella fjädertyper använder vi egenutvecklade program och för mer komplicerade geometrier använder vi specialanpassade FEM-program. Snabb stötvis belastning och transienta fenomen är områden som i vissa applikationer har betydelse, berättar Anders Berntzén, kvalitetstekniker på Lesjöfors Industrifjädrar i Herrljunga.

Kunskap runt hela fjädern
För att fjädern ska få efterfrågade egenskaper krävs god kännedom om tillverkningsmaterial, efterbehandlingar såsom värmebehandling, slipning och kulbombning samt andra prestandahöjande åtgärder.
- Lesjöfors styrka är när en kund kommer till oss med ett direkt problem ”vi vill ha en fjädring här med den kraften”. Vi kan då vara med från starten och utifrån vår långa erfarenhet utveckla optimala lösningar för kunden, säger Henrik Berner, strategisk säljare  för Lesjöforsenheterna i Sverige.

Investeringar i mätutrustning
För at bli ännu bättre på att mäta att de tillverkade produkterna håller högsta klass, har en stor investering gjorts i ny mätutrustning. All tillverkning i Herrljunga sker nu i helautomatiska processer. Mätutrustning finns ute i produktionen så operatörerna har möjlighet att utföra sina mätuppdrag i direkt anslutning till sina arbetsplatser. Tidigare fick de gå med fjädrarna till ett särskilt mätrum där fjädrarna testades.

Noggranna mätningar med dokumentation
Den nya mätutrustningen har levererats av italienska Micro Studio som är specialiserat på mätprodukter för fjädertillverkare. Företaget ligger i framkant och utvecklar kontinuerligt sina produkter för att leva upp till de höga och föränderliga krav som slutkunderna ställer.
- Vi har en generell kontrollplan som vi följer och den säger kontroll på första bit, löpande under processen samt sista bits kontroll. Har vi exempelvis 250 000 fjädrar i en serie, vilket inte är ovanligt, så sker mätningen löpande om cirka var 30:e minut. Har vi en liten serie på 3 till 5 fjädrar så mäter vi oftast alla, berättar Anders Berntzén.

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.