Lesjöfors - ett teknikorienterat serviceföretag

2012-04-03 Inom Lesjöforsgruppen står teknik och kundservice högst på dagordningen. Det är alltid lätt att nå oss för hjälp med tekniska frågor och du kan vara säker på att den senaste tekniken vävs in i dina lösningar.
nyhetsbild

Alltid nära till personlig support
Vi har i koncernen ett 40-tal tekniker som varje dag servar våra kunder med högklassiga tekniska lösningar inom fjädrar och stansade produkter. Via vårt interna nätverk av kompetenta medarbetare säkrar vi tillgänglighet av bästa möjliga kompetens i varje viktigt kundprojekt.

Specialister för utveckling och spetskompetens
Utöver den dagliga tekniska supporten, har vi ett antal specialister som svarar för utveckling och kärnkompetens inom områdena dimensionering och konstruktion, material och värmebehandling samt tillverkningsprocessers prestandapåverkan på våra slutprodukter. Här bedrivs löpande utvecklingsprojekt med syfte att förbättra prestanda och vi använder oss kontinuerligt av den senast tillgängliga forskningen som grund för våra tekniska lösningar och framtagning av produkter. Dessutom har vi tillgång till kvalificerad provningsutrustning med exempelvis livstidstester som möjliggör egen utvecklingsverksamhet.

Vi gillar nära kundrelationer
Kompetensen inom våra teknikområden kombinerat med marknadens kanske bredaste produktutbud är det som ofta skiljer oss från våra konkurrenter. Med dessa resurser som grund erbjuder vi också seminarier och kundutbildning inom våra kärnområden. Teknisk support och nära samverkan med våra kunder i processen att ta fram nya produkter är vår viktigaste uppgift och för det har vi vårt nätverk av tekniker och specialister.

Ljusa framtidsutsikter på växande marknader
Lesjöforsgruppen som helhet fortsätter att utvecklas starkt. Tyskland har blivit en av våra hemmamarknader där vi ser ytterligare expansionsmöjligheter, mycket tack vare förvärvet av fjädertillverkaren Velleuer. I Kina utvecklas verksamheten bra och vi utvidgar våra kompetensområden för att kunna serva våra europeiska kunder på bästa möjliga sätt. Vi är förstås mycket stolta att vara en betydande leverantör till Iphone 4S med totalt åtta detaljer. Det visar att vi är väl rustade att klara av större projekt med krav på höga toleranser och komplexa produktionsprocesser.

Vi tackar alla våra kunder för det goda samarbetet och står beredda för nya spännande och krävande utmaningar!

Kjell-Arne Lindbäck
Koncernchef

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.