Förvärvstankar

2008-06-05 Lesjöfors söker kompletterande förvärv på den Engelska marknaden samt i Centraleuropa.

Intresserade ombeds att kontakta Lesjöfors ledning direkt eller om man vill hantera frågan konfidentiellt via 3:e part. Vi hanterar frågan konfidentiellt om intresserade så önskar.

Kjell-Arne Lindbäck

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.