TS-certifiering förstärker kunderbjudandet

2012-03-07 För Lesjöfors Fjädrar AB har certifieringen gentemot fordonsindustrin inneburit en rad fördelar. Företaget är i dag en mer attraktiv leverantör och samarbetspartner vilket bland annat märks i orderboken.
nyhetsbild

Fordonsindustrins ISO/TS 16949 är det internationella kvalitetsledningssystem som krävs för underleverantörer till fordonsindustrin. TS-certifiering innebär för Lesjöfors och dess kunder möjlighet till standardisering, kvalitetsförbättringar och i förlängningen lägre kostnader. Alla fordonstillverkarna i världen ställer idag krav på TS-certifiering på sina underleverantörer. Att Lesjöfors nu är certifierat innebär en högre kompetens- och kvalitetsnivå  och att företaget är en mer attraktiv leverantör både till befintliga och nya kunder inom fordonsindustrin.

Fler förfrågningar
Hos Lesjöfors Fjädrar har man sedan certifieringen gjordes sett flera positiva resultat.
- Vi är nu TS-16949 certifierade och vi noterar redan nu fler förfrågningar som är relaterade till TS-certifiering. Certifieringen möter även ett antal av våra kunders nya krav, då de nu själva är på väg mot en TS-certifiering. Tillsammans med dem blir vi starkare i vårt arbete mot kunder inom bilindustrin, säger Erik Everbrink, chef för Teknik/Kvalitet/Miljö på Lesjöfors Fjädrar i Lesjöfors.

BP

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.