Större investeringar i Kina

2008-07-01 Lesjöfors i Kina investerar i tre nya automatpressar i Changzhou-fabriken.

Investeringarna görs för att möta den starkt ökande efterfrågan på telefonkomponenter. Investeringen kommer väsentligt att öka vår produktionskapacitet.

Den egna pressverksamheten kompletterad med ett starkt nätverk av underleverantörer inom ytbehandling mm gör att bolaget i Kina kan serva Lesjöfors kunder i Kina med det mesta inom området stansade och bockade detaljer.

Kjell-Arne Lindbäck

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.