Lesjöfors utvecklar verktyg för Ericssonuppfinning

2012-01-23 Ett helt nytt sätt att tillverka så kallade ”honeycombs” som förbättrar ventilationen i kretskortsfyllda elektronikmoduler har utvecklats av Ericsson. I nära samarbete har Lesjöfors tagit fram ett unikt verktyg för bockning av den bikakeformade plåten.
nyhetsbild

För att förbättra ventilationen i elektronikmoduler där elektromagnetisk avskärmning krävs, används ofta så kallade ”honeycombs”. Det är en lättviktsstruktur i plåt, format i sexkantig bikakeform, vilket ger överlägsna ventilationsegenskaper. Luftgenomsläpplighet är 95 procent jämfört med tidigare 55-60 procent för traditionell perforerad plåt. Ericsson har nyligen utvecklat en ny metod för att bocka plåtmaterialet, vilket i förlängningen effektiviserar tillverkningsprocessen.

Design och tillverkning av prototypverktyg
Sedan många år har Ericsson ett etablerat samarbete med Lesjöfors i olika utvecklingsprojekt. Därför var det naturligt för Ericsson använda Lesjöfors som utvecklingspartner för verktygskonceptet till den nya tillverkningsmetoden av honeycombs. Samarbetet är mycket speciellt, eftersom Ericsson äger patentet och Lesjöfors kunskap och kapacitet för bockningstekniken.
- I mars 2009 togs första kontakten, så processen har varit lång och vi har varit ett bollplank från början. Vi började med att göra en förstudie där möjligheter och problemområden togs fram. Sen har vi arbetat med att ta fram två prototypverktyg, ett i mindre skala och ett för framtagning av fullskaliga prototyper enligt ett seriemässigt verktygskoncept, berättar Marcus Hartvigsson, projektansvarig på Lesjöfors i Värnamo.

Intressant för andra branscher
Den nya tillverkningsmetoden har redan rönt stort intresse. Flera företag från olika branscher har hört sig för om den nya tekniken efter en artikel i Ny Teknik.
- Vi ser en stor affärspotential i detta. Det finns många branscher där honeycombs redan används för dess fenomenala ventilations- och skärmningsegenskaper. Problemet är att tillverkningen i dag är relativt kostsam. Vi arbetar nu för att konceptet vid serietillverkning inom en snar framtid ska vara konkurrenskraftigt jämfört med traditionell tillverkningsmetod, säger Marcus Hartvigsson.
Vill du veta mer, kontakta Marcus Hartvigsson:
Telefon: 0370-69 45 23
E-post: marcus.hartvigsson@lesjoforsab.com

MH

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.