Lesjöfors inspiratör på lettiska innovationsdagar

2011-10-31 I Lettland arrangeras årligen studenteventet Innovation Days av statliga Latvian Investment and Development Agency (LIDA). I år var Lesjöfors lettiska vd en av huvudtalarna och delade med sig av vikten av kreativitet i affärslivet.
nyhetsbild

Innovationsdagarna för studenter ägde rum 14-15 oktober i Liepaja, Lettland. Evenemanget är helt inriktat på innovationer som motor för affärsutveckling. Experter från olika delar av affärslivet delade med sig av sina erfarenheter om vägar för att förverkliga nya, annorlunda idéer, om att ligga ett steg före och att ibland tillåta ett visst mått av excentricitet.

Framgångsrika arbetsmetoder
Lesjöfors vd för det lettiska dotterbolaget, Girts Ancevskis*, var inbjuden för att prata om vikten av team building. Hans ämne berörde bland annat innovativa idéer gällande gruppdynamik och samarbetsmetoder mellan avdelningar i en organisation.
- En mycket viktig nyckel till Lesjöfors affärsframgångar i Lettland är vårt sammansvetsade team och sättet vi arbetar tillsammans med övriga delar i koncernen, berättade Girts Ancevskis för den unga publiken på universitetet.  

Ett signum för Lesjöfors är varje dotterbolags höga grad av självständighet. Men samma hörnstenar återfinns i alla koncernens bolag; fokus på högkvalitativa produkter, välutbildade medarbetare, flexibla tillverkningsprocesser och hög servicenivå. Andra viktiga framgångsfaktorer är den lokala närvaron på de viktigaste marknaderna med ett komplett sortiment av fjädrar och stansade banddetaljer (stansning). Vid behov, finns alltid efterfrågad kompetens och erfarenhet att tillgå någonstans i koncernen.

* Girts Ancevskis slutar sin tjänst som vd för det lettiska bolaget i december 2011 och ersätts av Ingars Jaunzems, som idag är chef för teknik och produktion i Lettland.

GA

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.