Nya möjligheter med avancerat beräkningsprogram

2011-10-06 Sedan början av 2011 har Lesjöfors tillgång till ett nytt FEM-program för bland annat hållfasthetsberäkningar. Investeringen innebär möjligheter till än mer kvalificerad teknisk support inom fjäderområdet.
nyhetsbild

Förkortningen FEM står för Finita Element Metoden och är en metod som använder numerisk matematik för att lösa komplicerade fysikaliska problem såsom hållfasthets-, flödes- och värmeledningsproblem. Metoden kan kortfattat beskrivas genom att det ursprungliga problemet delas in i små bitar, så kallade finita element. Problemet löses sedan förhållandevis enkelt på matematisk väg för varje enskild bit under vissa givna betingelser och enligt ett förutbestämt tillvägagångssätt. Resultaten från de små bitarna sätts slutligen samman och ger ett resultat för det ursprungliga problemet.

Stort användningsområde
Lesjöfors använder programmet till att göra hållfasthetsberäkningar på fjädrar som har en avvikande geometri i jämförelse med standardfjädrar eller på fjädrar som belastas på ett okonventionellt sätt. Dessutom finns möjlighet att göra detaljerade analyser på fjädrande komponenter i syfte att optimera produkten eller att öka förståelsen för den.

Komplexa fjäderberäkningar
Det program som Lesjöfors valt heter ANSYS. Det har sitt ursprung i 70-talets kärnkraftsindustri och är ett av de främsta kommersiella FEM-programmen som finns på marknaden. Programmet klarar bland annat av att ta hänsyn till många av de icke-linjäriteter som vanligtvis uppstår vid fjäderberäkningar såsom stora deformationer och olika delar som kommer i kontakt med varandra under deformationsförloppet. Det finns även möjlighet att räkna på vissa dynamiska fenomen, använda ickelinjära material och göra bucklingsanalyser.

Se ett filmklipp av animering i FEM-programmet

FEM förstärker den tekniska kompetensen
Investeringen i ett nytt FEM-program är ett led i Lesjöfors ambitioner att vara en fjäderleverantör i absolut toppklass, såväl i produktion som i kvalificerad teknisk support. Det finns nu ännu större möjligheter än tidigare att relativt snabbt analysera en fjäder, många gånger i sin rätta omgivning, för att nå fram till en optimal lösning.
- FEM-programmet är en oerhörd tillgång för oss och våra kunder, framför allt inom banddetaljer där geometrierna ofta är väldigt komplexa och därmed svåranalyserade. På trådsidan förekommer inte bara komplicerade geometrier utan även väldigt ovanliga belastningsfall. Programmet har redan varit till stor nytta i flera kundprojekt och möjligheterna framöver är oändliga, säger Mattias Hartvigsson, produktspecialist och ansvarig för FEM-programmet inom Lejsöfors.

Mer information
FEM-beräkningar används främst i större projekt där krav finns på att säkerställa hållfasthetsberäkningar på en hög nivå. Vill du veta mer, kontakta Mattias Hartvigsson:
e-post: mattias.hartvigsson@lesjoforsab.com
telefon: 0513-220 21
mobil: 0703-29 29 01

MH

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.