Fjädrar i forskningspump för förbättrat havsvatten

2011-05-16 För att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön, pågår ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet för syresättning på ett nytt sätt. De vinddrivna pumparna hålls på plats med hjälp av en fjäderkonstruktion från Lesjöfors.
nyhetsbild

Under 2009-2011 pågår projektet BOX (Baltic Deepwater Oxygenation) vid Göteborgs universitet. Projektet syftar till att öka syresättningen av havsvattnet i Östersjön och på så sätt få ett friskare vatten med lägre fosforhalt som minskar algblomning och ökar möjligheter till fisk och växtlighet på djupare vatten.

Framgångsrika tester i Byfjorden
I ett första steg har projektet genomfört tester i Byfjorden utanför Uddevalla där syrebrist lätt uppstår på grund av en begränsad genomströmning av vatten och hög andel utsläpp som kräver syre för att brytas ner. Genom två vinddrivna pumpar har syrerikt ytvatten pumpats ner till det syrefattiga djupvattnet, vilket ökat cirkulationen på havsvattnet.

Fjädrar i upphängningen
Vid installationen av den känsliga pumpkonstruktionen var Lesjöfors behjälpliga med information och rådgivning för bästa möjliga fjäderlösning för att minska påfrestningen på pumparna.
- Vi är väldigt nöjda med den service och de råd vi har fått från Lesjöfors. De fjädrar som levererades fungerar på ett mycket tillfredsställande sätt, säger Bengt Liljebladh, forskare Institutionen för geovetenskaper på Göteborgs universitet.

Projektet pågår fram till våren 2012. Mer information om projektet finns på www.marsys.se.

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.