Lesjöforsgruppen befäster sin starka ställning i Europa

2011-04-15 Framgångarna fortsätter för Lesjöforsgruppen med stark tillväxt och god lönsamhet inom alla affärsområden. Koncernchef Kjell-Arne Lindbäck kommentarer marknadsläget.
nyhetsbild

För att ytterligare stärka vår marknadsposition i Centraleuropa förvärvades i början av 2011 företaget Velleuer i Tyskland med cirka 120 anställda. Bolaget tillverkar både trådfjädrar och stansade produkter. Kvalitetsnivån i bolaget är hög och Velleuer har ett mycket gott rykte i branschen. Tillsammans med övrig försäljning i Tyskland har Lesjöfors etablerat sig som en av de största i branschen med en sammanlagd omsättning på mer än 35 miljoner Euro i Tyskland.

Satsningen i Tyskland gör att vi nu ytterligare stärker vår service till befintliga och nya kunder.

Nära kundrelationer
Vår produktbredd och nätverk av kompetens är unikt i vår bransch och det finns förmodligen inget företag i världen som kan erbjuda motsvarande kompletta program. Det faktum att alla våra bolag arbetar småskaligt, nära våra kunder, gör att vi trots företagets totala storlek kan upprätthålla en mycket personlig och tät kommunikation med våra kunder. Kompetensen finns mestadels ute i våra bolag men samtliga har också direkt tillgång till den ytterligare expertis rörande material och teknik som finns centralt.

Lågkostnadsproduktion växer
Vi ser att tillgången till lågkostnadsproduktion blir allt viktigare. Även här är vi väl rustade med tillverkning av både trådfjädrar och pressade produkter i Lettland och Kina. I Kina är vi nu igång även med fjädertillverkning och räknar med att det kommer att uppskattas av många av våra kunder.

Bäst på service
Lesjöfors har nu närmare 1 000 kompetenta medarbetare runt omkring i världen som finns där för att serva er, befintliga och nya kunder, i alla branscher och marknader. Vi ser fram mot ett fortsatt bra samarbete och ambitionen är att ge var och en av er den allra bästa servicen.


Kjell-Arne Lindbäck
Koncernchef

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.