Tryckfjädrar från Stece i moderna lastbilars avgasrening

2010-10-22 I den nya generationens avgasreningssystem för kommersiella fordon utgör tryckfjädrar från Lesjöforsbolaget Stece kritiska komponenter. Flera av världens ledande lastbils- och motortillverkare satsar på det nydanande Alfdex-systemet.
nyhetsbild

Alfdex-systemet ger en högeffektiv borttagning av oljedroppar och sotpartiklar från ventilationsgaser i vevhuset på dieselmotorer, så kallade vevhusgaser. Allt högre lagkrav ställs på rening av transportfordons avgaser i och med Euro 5-reglementet. Flera av världens ledande lastbils- och motortillverkare använder Alfdex-systemet, till exempel Scania, Volvo, Renault, Mack, Mercedes-Benz, Freightliner, Western Star, Sterling Trucks och Navistar.

Framgångsrik samverkan
Alfdex är ett samarbete mellan Alfa Laval och Haldex. Alfa Lavals unika kunskap inom centrifugalseparation, som gjort företaget världskänt inom mejeribranschen då grädde avskiljs från mjölk, har använts och vidareutvecklats inom fordonsindustrin. Haldex har en stark position som leverantör av innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin.

Tryckfjädrar utvecklade i nära samarbete
Lesjöforsägda Stece Fjädrar har valts ut att leverera tre olika typer av tryckfjädrar som används i Alfdex-separatorn. Utvecklingsfasen har varit lång för att komma fram till rätt anpassade tryckfjädrar. Utvecklingsingenjörer från både Alfdex och Stece har arbetat nära varandra i processen.
- Vi är mycket glada att Alfdex har använt sig av Steces specialistkompetens inom fjäderteknik för att utveckla en viktig komponent till framtidens avgasreningssystem, säger Hans Mazetti, VD för Stece Fjädrar.

Stor utvecklingspotential
Affären är värd cirka 600 000 kronor årligen för Stece då produktionen har nått full skala. Det finns en enorm utvecklingspotential inom detta område, då de högre lagkrav som ställs även kommer att utvidgas till att gälla inte bara i Europa och USA utan även i Kina, övriga Asien och stora delar av världen. Redan om några år förväntas produktionen närma sig en halv miljon separatorer per år.


HM

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.